הרשי פרידמן, אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
הרשי פרידמן

פרידמן הרשי

בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון

תפקיד: בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון