הרשי פרידמן, אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
הרשי פרידמן

הרשי פרידמן

בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נדל"ן למגורים, נדל"ן מניב, דיור להשכרה והתחדשות עירונית
תפקיד: בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון