הרשי פרידמן
הרשי פרידמן

פרידמן הרשי

בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון

תפקיד: בעל השליטה ויו"ר דירקטוריון