אמות השקעות בע"מ

השקעות נדל"ן מניבות תשואה

אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 1964
תחום: השקעות נדל"ן מניבות תשואה
כתובת: רח' ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום
רמת גן 5252001
טלפון: 03-5760500
פקס: 03-5760501
דוא"ל: amot@amot.co.il
אתר החברה: http://www.amot.co.il
אייקון הנהלה

מנהלים

 • אבשלום מוסלר, אמות השקעות בע"מ

  אבשלום מוסלר

  מנכ”ל

  אמות השקעות בע"מ

  לפרופיל המלא

  אבשלום מוסלר
 • נתן חץ, אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

  נתן חץ

  מייסד, מנכ"ל וחבר דירקטוריון

  אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ

  לפרופיל המלא

  נתן חץ

חברת אם

  אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
אייקון אודות

אודות אמות השקעות בע"מ

אמות השקעות בע"מ הינה חברה ציבורית מהמובילות בישראל בתחום הנדל"ן המניב ומהווה זרוע ההשקעות בישראל של חברת אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בניהול, השכרה, אחזקה, ייזום ופיתוח של נכסים מניבים בישראל. במאי 2006 הונפקה אמות בבורסה של תל אביב ועד ליום 31.03.2018 גייסה החברה סך כולל של כ-8.3 מיליארד ₪ במניות, אג"ח, כתבי אופציה וניירות ערך מסחריים. כמו כן, חילקה החברה בתקופה זו 2.43 מיליארד ₪ כדיבידנד.
בבעלות החברה 101 נכסים, המושכרים לכ-1,600 שוכרים, בשטח כולל של כ-1.3 מיליון מ"ר, הכוללים כ-454 אלפי מ"ר חניונים. הנכסים כוללים בנייני משרדים והייטק, קניונים, מרכזים מסחריים, סופרמרקטים, פארקים תעשייתיים, מרכזים לוגיסטיים ותחנות אוטובוסים מרכזיות. סה"כ מחזיקה החברה בנכסים בשווי כולל של כ-10.5 מיליארד ₪. שיעור התפוסה בנכסי החברה עומד על כ-97.3%. רוב נכסי החברה ממוקמים במרכזי הערים הגדולות ובאזורי ביקוש.
החברה סיימה את שנת 2017 עם NOI בסך של 635 מיליון ₪, FFO של כ-430 מיליון ₪ (בנטרול הוצאות מימון חד פעמיות ממחזור חוב)ורווח נקי של 428 מיליון ₪. נכון ליום 31.12.2017 לחברה הון עצמי בהיקף של 4.3 מיליארד ₪, המהווה כ-40% מסך המאזן, נכסים לא משועבדים בהיקף של 97% (נכון ל- 31.12.17 כ- 9.8 מיליארד ₪). שיעור המינוף של החברה הינו 47% ומח"מ החוב המשוקלל של החברה עומד על 5 שנים.
תחזית החברה לשנת 2018, NOI של בין 670-680 מיליון ₪, FFO ריאלי בין 474-484 מיליון ₪ ו-FFO למניה בין 143-147 אגורות.

אסטרטגיה עסקית ונכסים עיקריים

אמות השקעות שוקדת על הרחבת פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בישראל וזאת באמצעות רכישת נכסים, ייזום ופיתוח של נכסים ומיזוג עם תאגידים אחרים הפועלים בענף.
נכסי החברה כוללים נכסים במגוון שימושים: 53% משווי הנדל"ן הינו בשימוש משרדים, 23% משווי הנדל"ן הינו בשימוש מסחר, 16% הינו בשימוש תעשייה ולוגיסטיקה ו- 6% משווי הנדל"ן הינו מקבץ של 36 סופרמרקטים אשר מצויים במרכזי ערים.
בין נכסיה הבולטים של החברה:
מגדל אטריום ברמת גן, הברזל רמת החייל, מגדל אמות השקעות, מתחם בית אמות משפט, מתחם בית אמות ביטוח, כולם בתל אביב, בית פלאפון בגבעתיים, מגדל אמות פלטינום בפתח תקווה, מתחם מבני HP ביהוד, קניון ערים כפר סבא, מרכז מסחרי B7 בבאר שבע, קניון קרית אונו, קניון אורות באור עקיבא, מרכזים לוגיסטיים במודיעין ונכסים תעשייתיים בלוד, קיסריה, באר שבע ונתניה ותחנה מרכזית ירושלים.

פרויקטים יזמיים

פרוייקט ToHa (תוצרת הארץ, תל אביב) -החברה וחברת גב-ים לקרקעות בע"מ (להלן-"השותפות"), הינן בעלות זכויות במשותף (בחלקים שווים) בחטיבות קרקע בשטח כולל של 17 דונם, הגובלות ברחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך השלום, בתל-אביב.
השותפות מקימות בימים אלו מבנה משרדים הכולל 57 אלף מ"ר ברוטו עילי לשיווק ו-950 מקומות חניה. בנוסף, פועלות השותפות להגשת תב"ע בסמכות מקומית (במסגרת ת"א\5000) להקמת מגדל משרדים נוסף, בשטח של כ- 130 אלף מ"ר עילי (ברוטו) ו-2,000 מקומות חניה. יצוין כי תוכנית מתאר ת"א\5000 שקיבלה תוקף בחודש דצמבר 2016, יצרה לפרויקט פוטנציאל זכויות בניה ושימושים נוספים נרחבים.
בניית השלד של שלב א' הסתיימה. השותפות מעריכות כי הקמת שלב א' צפויה להסתיים בסוף שנת 2018 ואכלוס המגדל יבוצע במהלך שנת 2019. היקף ההשקעה של החברה (50%) בהקמת שלב א' מוערכת בסך של 475 מיליון ש"ח ומתוכה נותרו להשקעה 200 מיליון ש"ח.
נכון לתאריך 31.3.18, השותפות נמצאות בשלבי שיווק (חוזים חתומים וטיוטות לחתימה) של 52 אלף מ"ר המהווים 90% משטחי המגדל (מתוכם 50% חתומים).
השותפות צופות כי על סמך משאים ומתנים אלו, ה-NOI שיניב המגדל בתפוסה מלאה ינוע בין 86-100 מיליון ש"ח (חלק החברה 43-50 מיליון ש"ח).

אמות חולון - לאחרונה החלה החברה בהקמת פרויקט למסחר, משרדים ותעשייה עתירת ידע באזור התעשייה בחולון, במסגרת עסקת קומבינציה עם העירייה.הפרויקט מוקם על חטיבת קרקע בשטח של 11 דונם, המצויה בחלקו הדרום-מערבי של אזור התעשייה ג' בחולון, בפינת הרחובות המלאכה, שדרות ירושלים והרוקמים. הפרויקט יכלול מגדל משרדים יוקרתי בן 13 קומות, מעל שטחי מסחר, בשטח עילי כולל של 36 אלפי מ"ר וחניון תת קרקעי בן 4 קומות. לפרויקט פוטנציאל זכויות בנייה נוספות.
ההתקשרות בעסקה עם העירייה הינה בעסקת קומבינציה, על פיה בתמורה להעמדת המקרקעין לפרויקט תקבל העירייה 22.2% מהזכויות במבנה.
המגדל ייבנה ויופעל כנכס מניב להשכרה שינוהל באמצעות חברת ניהול משותפת לחברה ולעירייה.
להערכת החברה, בניית הפרויקט תושלם במהלך שנת 2020. היקף ההשקעה של החברה בהקמת הפרויקט מוערך על ידה בסך של 320 מיליון ש"ח. עד לתאריך 31.3.18 הושקעו 34 מיליון ש"ח.

אמות מודיעין - במאי 2018 התקשרה החברה עם שופרסל בע"מ בהסכם לפיו תמכור החברה לשופרסל 25% מזכויות החכירה במקרקעין, והצדדים יקימו, במתכונת של עסקה משותפת, מרכז לוגיסטי בהיקף של כ- 34,000 מ"ר ומבנה משרדים בהיקף של כ- 6,000 מ"ר, כאשר חלקי הצדדים בפרויקט יהיו 75% לחברה ו- 25% לשופרסל. היקף ההשקעה הצפוי לשותפות בבניית הפרויקט נאמד בכ- 330 מיליון ₪, כאשר חלק החברה בהשקעה נאמד בכ- 250 מיליון ₪ וההכנסה הצפויה לחברה מחלקה בפרויקט מוערכת על ידה בכ- 20 מיליון ₪ לשנה. המועד המשוער לסיום הבנייה ומסירת המרכז הלוגיסטי לידי שופרסל הוא במחצית שנת 2020.
לחברה עתודות קרקע לייזום ופיתוח, עליהם יוזמת החברה פרויקטים, בהדרגה, בהתאם לבחינה וניתוח מתמידים של מצב השוק ורמת הביקושים. כן מקדמת החברה תכניות לבניה ולהשבחה במספר נכסים נוספים.

קניונים, מרכזי מסחר וסופרמרקטים

קניוני אמות נמצאים בלב הערים ומהווים מרכזי בילוי עיקריים, אשר מושכים אליהם אלפי מבקרים. בבעלותה של אמות 18 קניונים ומרכזים מסחריים מצליחים. בנוסף, בבעלותה 36 נכסים המשמשים כסופרמרקטים עצמאיים, רובם במרכזי ערים באזור המרכז. כמו כן, מחזיקה אמות ב-14 פארקים תעשייתיים.

השקעות חכמות במיזמים מצליחים

אמות השקעות הינה הבעלים של מגדלי משרדים גדולים בארץ, המושכרים לבעלי מקצועות חופשיים, חברות מסחריות וחברות הייטק, כאשר 88% משווי נכסיה ממוקמים בגוש דן.

חוסן פיננסי ומוניטין

באמות מאמינים כי הגורמים החשובים להצלחה בתחום הנדל"ן המניב הם הידע והניסיון בשיווק, בניהול, בתפעול ובהשבחת הנכסים, מענה מהיר ואמין לצרכי הדיירים, פיזור הסיכונים על-ידי פריסה גיאוגרפית וחלוקה בין סוגי הנכסים, איתנות פיננסית, שקיפות מלאה בהתנהלות מול שוק ההון והציבור, זיהוי הזדמנויות עסקיות ותגובה מהירה והחלטית.

אייקון דירוגים

דירוגי חברה

בנוסף אולי יעניין אותך

 • הסכמים פוליטיים – ברכה לבטלה?

  בימים האחרונים עלתה לכותרות שאלת איוש תפקיד ראש האופוזיציה – האם תמונה ציפי לבני בהתאם להסכם בין מפלגת העבודה ו"התנועה" בראשות לבני, או שמא ימונה ח"כ משורות מפלגת העבודה. באחת מתוכנוית הבוקר התבטא עו"ד משה שחל, שר לשעבר ממפלגת העבודה, ואמר כי "הסכמים יש לכבד" והוא סבור כי חובה למנות את לבני, בשל ההתחייבות בהסכם.

  הסכמים פוליטיים – ברכה לבטלה?

 • העיר החכמה: איך ניהול התאורה מביא לחיסכון כלכלי?

  העיר החכמה: איך ניהול התאורה מביא לחיסכון כלכלי?

 • ענף הבניה והנדל"ן

  בשנים 2015-2016 ננקטו מספר צעדים רגולטוריים על ידי הממשלה והבנקים במטרה להשפיע על הביקוש וההיצע בענף. כך ננקטו צעדים מרסני ביקוש כלפי זוגות צעירים (העלאת הריבית על המשכנתאות מצד הבנקים) והן כלפי משקיעים (מצד הממשלה העלאת מס רכישה על דירות להשקעה והטלת מס על דירה שלישית). בצד ההיצע – הורחבה תכנית "מחיר למשתכן", במסגרתה הוחל שיווקן של עשרות אלפי יחידות דיור במחיר מופחת לזכאים.

  ענף הבניה והנדל"ן

 • ירשתם דירה, האם היא שייכת גם לבני הזוג?

  ירשתם דירה בעת נישואיכם, חשוב לדעת כי על אף שהיא רשומה על שמכם, בית המשפט עשוי לראות בה נכס בבעלות משותפת עם בן או בת הזוג | מהם הקריטריונים לקביעה שכזו וכיצד ניתן לפעול על מנת להתגונן מפניה?

  ירשתם דירה, האם היא שייכת גם לבני הזוג?