אבשלום מוסלר
אבשלום מוסלר

מוסלר אבשלום

מנכ”ל

אמות השקעות בע"מ
השקעות נדל"ן מניבות תשואה
שנת לידה: 1957
תפקיד: מנכ”ל
תפקידים נוספים: דירקטור בדירקטוריונים שונים.
תפקידים קודמים: מנהל בחברות הנכסים קבוצת האחים עופר – יוליי עופר; חבר בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.
השכלה: .B.A בכלכלה; רו”ח מוסמך.
פעילות למען הקהילה: פעיל במנהלת עמותת “אתגרים”; חבר בועדד המנהל, אוניברסיטת חיפה. פעיל במנהלת עמותת “אתגרים”.