תמר הרציג-פלד, אשדר-חברה לבניה בע"מ
תמר הרציג-פלד

תמר הרציג-פלד

סמנכ"ל פיתוח עסקי

אשדר-חברה לבניה בע"מ
ייזום, פיתוח ושיווק של פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית
תפקיד: סמנכ"ל פיתוח עסקי