בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

בנקאות קמעונאית

בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ
אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 1954
תחום: בנקאות קמעונאית
כתובת: בית יהב, רח' ירמיהו 80, ירושלים 9446759
טלפון: מוקד ארצי 2616*, מוקד למצטרפים חדשים 2617*
פקס: 02-5010062
דוא"ל: yhvinter@netvision.net.il
אתר החברה: http://www.bank-yahav.co.il
אייקון הנהלה

מנהלים

 • דוד בן-דוד, בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

  דוד בן-דוד

  יו”ר הדירקטוריון

  בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

 • שאול גלברד, בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

  שאול גלברד

  מנכ"ל

  בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

  לפרופיל המלא

  שאול גלברד

אייקון אודות

אודות בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ

בנק יהב הוקם בשנת 1954, והוא מתמחה במתן שירותים פיננסיים למגזר הקמעונאי: משקי בית ועובדים שכירים. מאז הקמתו ועד תחילת 2009 עסק הבנק במתן שירותים בנקאיים לעובדי המדינה והמגזר הציבורי. באותו מועד החל בנק יהב לספק שירותים בנקאיים לכלל ציבור השכירים בישראל, וכיום הוא מחזיק בפלח אוכלוסייה של למעלה מ-9% מכלל חשבונות משקי הבית בישראל. לבנק התמחות מיוחדת בניהול חשבונות עו"ש למגזר הקמעונאי, ולקוחות הבנק נהנים ממגוון רחב של פטורים והנחות בניהול חשבון הבנק שלהם. כמו כן, הבנק מעניק ללקוחותיו מעטפת צרכנית מלאה לפעילותם, הכוללת מוצרים פיננסיים באשראי ובהשקעות, המתאפיינים בשיעורי ריבית ייחודיים במערכת הבנקאית, וכן בתחום הצרכנות, באמצעות מועדון הצרכנות "נכון" שהוא מהגדולים בשוק. הבנק נמצא בשליטת בנק מזרחי-טפחות (50%) והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ (50%), שהנה בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה.

 

תוצאות עסקיות ותוכנית חומש

הבנק פועל על פי תוכנית חומש, שאמורה להביא לגידול מהותי בכל תחומי פעילותו הקמעונאית, תוך הרחבה משמעותית של מספר הלקוחות השכירים המנהלים את חשבונותיהם בבנק. מימוש התוכנית האסטרטגית שלו בא לידי ביטוי בצורה מהותית בדוחות הבנק בשנים האחרונות. הדוחות לשנת 2016 הצביעו על צמיחה מאסיבית בהיקף הפעילות של הבנק, ההיקף המאזני שלו גדל ב-5% ל-23.9 מיליארד ₪, הרווח הנקי הסתכם ב–83.4 מיליון ₪ והתשואה להון עמדה על 1%.7.

 

הסכמים ייחודיים עם מגוון רחב של גורמים במשק

לבנק הסכמים עם מגוון רחב של מעסיקים וארגונים יציגים של עובדים; בין ההסכמים הללו - הסכם עם הסתדרות עובדי המדינה, ולפיו זכאים עובדי המדינה להמשיך ולקבל הנחות והטבות בתנאי ניהול חשבונות העו"ש שלהם בבנק, כפי שהיה נהוג מאז הקמתו, הסכם עם מדינת ישראל למתן הלוואות תקציביות לעובדי המדינה, הסכמים עם מעסיקים שונים, בכללם, רשויות מקומיות, בזק, רשות הדואר, ביטוח לאומי, חברות ממשלתיות, מוסדות ציבור ועוד.

הסכמים אלה מבטיחים לעובדיהם שירותים בנקאיים בתנאים ייחודיים. כל זאת, תוך שיתוף פעולה עם ההנהלות, ועדי העובדים והמחלקות למשאבי אנוש של המעסיקים השונים. עם הרחבת השירותים לכלל ציבור השכירים, הבנק יצר הסכמים ושיתופי פעולה עם חברות גדולות נוספות במשק.

 

קשר חם עם הלקוחות

הבנק רואה מאז ומתמיד במתן שירות טוב את ליבת פעילותו, לא רק בתחום העלויות הנמוכות ביותר של המוצרים הפיננסיים השונים, אלא גם ביחס הקרוב השורר בין צוות העובדים בסניפים לבין הלקוחות, ההנהלות, ארגוני העובדים ומחלקות משאבי האנוש של המעסיקים. אלה הם קשרים שטופחו במשך עשרות שנים, תוך שמירה קפדנית על הכללים האתיים המחייבים. הבנק משקיע בכך חשיבה והיערכות מיוחדות, הן ברמה הפנימית בבנק והן בכל מה שנוגע ללקוחות, הסביבה והקהילה.

 

פריסת סניפים וערוצי שירות

נכון להיום מונה הבנק 46 סניפים בפריסה ארצית, מרכז ייעוץ ארצי לני"ע זרים, ומרכזי ייעוץ והשקעות במסגרת מרחבים: צפון, מרכז, ירושלים והדרום. כמו כן, לקוחות הבנק נהנים ממוקד טלפוני ארצי רחב, מענה קולי, מוקד ניירות ערך ומוקד מט"ח וכן מערוצי הדיגיטל הכוללים אתר אינטרנט ואפליקציה ייעודית.

 

מגוון רחב של שירותים ללקוחות

בנק יהב מעניק ללקוחותיו מענה מלא לכל הסוגיות הפיננסיות - מתן שירותי אשראי, ייעוץ וביצוע השקעות והעמדת כל מגוון השירותים הבנקאיים לשכיר בישראל, הכוללים מועדונים של כרטיסי אשראי וערוצי שירות דיגיטליים. שירותי הבנק ניתנים ללקוחות הן בשירות פרונטלי בסניפים והן בשירות מקוון.

הבנק מקפיד על קיום מערכות ידידותיות, עם ממשקים נוחים וקלים לתפעול עצמאי על ידי הלקוחות. תחום שירותי הבנקאות הישירה - באמצעות מוקד טלפוני, אתר אינטרנט, מענה קולי, אפליקציה ומסרונים - נמצא בפיתוח מתמיד ופועל באמצעות מערכות מתקדמות ומשוכללות תחת קורת גג ניהולית אחת.

באמצע שנת 2009 החל הבנק את פעילותו במסגרת המעטפת של הזירה הצרכנית, שנועדה להעניק ללקוחותיו, מעבר לשירותים ולמוצרים פיננסיים, גם את האפשרות לנצל את כוחם כקבוצת קנייה במסגרת מועדון צרכנים שיעניק להם הטבות והנחות משמעותיות בקרב ספקים ונותני שירותים ברחבי הארץ. לצורך כך, הגיע הבנק להסכם עם מועדון צרכנות "נכון" של עובדי המדינה, ולפיו לקוחות הבנק ייהנו מהטבות המועדון, אשר נחשב לאחד ממועדוני הצרכנות הגדולים במשק.

במסגרת ניהול הדיאלוג השוטף עם לקוחותיו, הקים הבנק עמוד ברשת החברתית פייסבוק, שנועד ליצור קשר בלתי אמצעי, לקבל ולהעביר מסרים מהבנק ואליו. העמוד מונה כ-30,000 עוקבים, ונעשים במסגרתו גם פעילויות ומבצעים לכלל הציבור בישראל במסגרת הזירה הצרכנית שהקים הבנק.

 

מערך הטכנולוגיה

הבנק השלים מהלך אסטרטגי ייחודי בתחום הבנקאות בישראל ובעולם, במסגרתו הוקמה מערכת מחשוב עצמאית בשיתוף עם חברת TCS, מתאגיד TATA. מערכת המחשוב החדשה הינה ייחודית בישראל ומקיפה את מערכת הליבה הבנקאית, המערכת הסניפית וכלל ערוצי הדיגיטל המשמשים את לקוחות הבנק.

 

מוצרים

 • ניהול חשבון עו"ש קמעונאי, על מגוון שירותיו
 • אשראי על כל סוגיו, מסגרות אשראי והלוואות ייעודיות וייחודיות, בריבית ללא תחרות
 • פיקדונות וחסכונות בדגש על חסכונות ייעודיים
 • ייעוץ השקעות
 • כרטיסי אשראי על כל סוגי הכרטיסים המונפקים בישראל וכן מועדון נכון, מועדון הבית של לקוחות בנק יהב מהגדולים בישראל
 • מט"ח למשקיע ולנוסעים לחו"ל

 

פעילות נרחבת למען הקהילה

בנק יהב רואה בתחום האחריות החברתית, המעורבות והתרומה לקהילה ולסביבה ערכים מרכזיים בפעילותו. הבנק מקפיד לשלב את עובדיו בפעילויות קהילתיות, חברתיות ותרבותיות עם דגש על התמיכה בחינוך, בנוער ובהעצמת בני הקהילה האתיופית. הבנק משתתף בהכשרות מיוחדות, מפעלי תרבות ועוד. עובדי הבנק מתנדבים בין היתר בבתי ספר שונים במסגרת חינוך פיננסי. הבנק תורם באופן קבוע לגופים התנדבותיים ארציים שונים.

בנוסף אולי יעניין אותך

 • ניוד מומחים זרים לישראל

  בעידן הגלובאלי מתעורר צורך גובר של חברות וארגונים עסקיים לנייד עובדים זרים לביצוע תפקידים שונים המצריכים ידע, מומחיות או יכולות ניהול מוכחות, בין אם מדובר בתפקידים קבועים וארוכי טווח ובין אם לצורך פרויקטים זמניים וחולפים

  ניוד מומחים זרים לישראל

 • פיצויים לנהגים ללא ביטוח חובה

  גם לנהג רכב/אופנוע שנהג ללא ביטוח חובה תקף ו/או ללא רשיון נהיגה!

  פיצויים לנהגים ללא ביטוח חובה

 • נזקי כלבים נושכים

  החוק בישראל מתייחס במפורש לנזקים שנגרמים על ידי כלבים. קיימות הוראות חוק מיוחדות שמתייחסות לאחריותם של בעלי כלבים לנזקים שנגרמים על ידי כלביהם. המטרה היא לגרום לבעלי כלבים להשגיח על כלביהם, להחזיקם קשורים ברצועה, לחסום את פיהם, ולא להתיר להם להתרוצץ חופשיים, ואף לבטח אותם בביטוח מתאים.

  נזקי כלבים נושכים

 • על חוסר השקיפות של תעשיית המכשור הרפואי והשלכותיה

  לאחרונה עלה בנטפליקס הסרט The Bleeding Edge המתאר את הניצול הציני של תעשיית המכשור הרפואי בתהליך קבלת האישורים של ארגון המזון והתרופות הפדרלי בארה"ב, וחוסר השקיפות של בטיחות המוצר מול המטופלים

  על חוסר השקיפות של תעשיית המכשור הרפואי והשלכותיה