רקפת רוסק-עמינח
רקפת רוסק-עמינח

רוסק-עמינח רקפת

מנכ”ל ראשי

בנק לאומי לישראל
בנקאות מקומית ובינלאומית, פעילויות פיננסיות והשקעות
שנת לידה: 1966
תפקיד: מנכ”ל ראשי
תפקידים קודמים: משנה בכיר למנכ”ל, בנק לאומי; ראש החטיבה העסקית, בנק לאומי; מנכ”ל ושותפה, משרד רואי חשבון סומך-חייקין;; עוזרת למשנה למנכ"ל, בנק לאומי.
השכלה: .LL.B, אוניברסיטת ת”א; B.A., חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת ת”א; .M.B.A, אוניברסיטת ת”א.