רקפת רוסק-עמינח, בנק לאומי לישראל בע"מ
רקפת רוסק-עמינח

רקפת רוסק-עמינח

מנכ”לית

בנק לאומי לישראל בע"מ
בנקאות מקומית ובינלאומית, פעילויות פיננסיות והשקעות
שנת לידה: 1966
תפקיד: מנכ”לית
תפקידים קודמים: משנה בכיר למנכ”ל, בנק לאומי; ראש החטיבה העסקית, בנק לאומי; מנכ”ל ושותפה, משרד רואי חשבון סומך-חייקין;; עוזרת למשנה למנכ"ל, בנק לאומי.
השכלה: .LL.B, אוניברסיטת ת”א; .B.A, חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת ת”א; .M.B.A, אוניברסיטת ת”א.