הבינלאומי

בנק מסחרי

אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 1972
תחום: בנק מסחרי
כתובת: בית הבינלאומי, שד' רוטשילד 42, תל אביב 6688310
טלפון: 03-5196111
פקס: 03-5100316
אתר החברה: http://www.fibi.co.il
אייקון הנהלה

מנהלים

 • אירית איזקסון, הבינלאומי

  אירית איזקסון

  יו"ר

  הבינלאומי

 • סמדר ברבר-צדיק, הבינלאומי

  סמדר ברבר-צדיק

  מנכ”ל

  הבינלאומי

  לפרופיל המלא

  סמדר ברבר-צדיק
אייקון אודות

אודות הבינלאומי

 

סך מאזן: 127,907 מיליון ש"ח

האשראי לציבור: 77,328 מיליון ש"ח

הון עצמי: 7,321 מיליון ש"ח

יחס הון ליבה: 10.09% (נכון ליום 31 בדצמבר 2016 כפי שפורסם בדו"ח 31.3.17)

חברת אם: פיבי אחזקות בע"מ

קבוצת הבינלאומי נמנית עם חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. הקבוצה מעניקה מגוון רחב של שירותים בנקאיים ומוצרים פיננסיים ללקוחותיה במקצועיות וברמת שירות גבוהה. בקבוצה שלושה בנקים בישראל: החברה האם, הבינלאומי, והחברות הבנות: אוצר החייל ומסד, הפרושים ברשת של  165 סניפים בכל רחבי הארץ. לבינלאומי מאזן בהיקף של כ-130 מיליארד שקל ובסיס הון רחב ויציב, מהגבוהים במערכת הבנקאית, המעיד על איתנותה הפיננסית של הקבוצה.

קבוצת הבינלאומי

הבינלאומי מתמקד בכמה מגזרי פעילות עיקריים: בנקאות עסקית, שוקי ההון וייעוץ השקעות, ובנקאות פרטית. במגזרי פעילות אלה נהנה הבנק מיתרונות איכותיים שבאים לידי ביטוי בכוח אדם מקצועי ומיומן ויתרונות מיכוניים בדמות מערכות מידע ושירות לקוחות מהמתקדמים בענף.

בנוסף על כך פועל הבנק בעקביות להגדלת אחיזתו במגזר הקמעונאות, משקי הבית, מהלך שזכה להתקדמות משמעותית עם רכישת שני בנקים קמעונאיים במהלך השנים: אוצר החייל, המתמקד במתן שירותים ללקוחות משקי בית תוך התמחות באוכלוסיית לקוחות מכוחות הביטחון; ובנק מסד, המתמקד במתן שירותים ללקוחות מתחומי ההוראה. לקוחות בנקים אלה מהווים בסיס לקוחות קמעונאיים משמעותי ביותר. גם בבינלאומי, בין היתר באמצעות מערך פאגי-מותג מוביל בבנקאות החרדית-דתית, ניתן דגש על הבנקאות הקמעונאית בתחומים שונים: ייעוץ השקעות, פיקדונות, אשראי צרכני, משכנתאות, כרטיסי אשראי ועוד.

הבינלאומי מציע מגוון של שירותים בנקאיים בערוצים הדיגיטלים הישירים, שירותים מתקדמים וייחודיים, המאפשרים ללקוח לבצע פעולות ולקבל מידע במהירות וביעילות הן דרך אתר האינטרנט של הקבוצה, הן באמצעות הסלולר והן באמצעות המוקד הטלפוני-הבינלאומי CALL. הבנק מקדם חדשנות באמצעות הטמעת מוצרים וטכנולוגיות מחברות הזנק, וזאת לצד הפעילות השוטפת לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות

in house באמצעות מערך ה-IT של הבנק. פעילות הפינטק של הבנק ממוקדת ומותאמת למיקודים האסטרטגיים שלו וכחלק מאסטרטגיית הבנק, "משקיעים בך", הבנק שם דגש על פתרונות אשר ניתן יהיה לשלב בממשקים מול הלקוח ובכך לשפר את חווית הלקוח ולתת לו ערך מוסף.

המגזר העסקי

הבינלאומי מעניק שירותים בנקאיים ופיננסים מתקדמים לחברות ולתאגידים גדולים במשק הישראלי. לבנק ניסיון וידע בניהול ומימון עסקאות בסדרי גודל משמעותיים ורבות מהחברות הגדולות והמובילות במשק נמנות עם לקוחות הבנק. דגש ניתן לפעילות בקרב לקוחות מסחריים - Middle Market. הבינלאומי מעניק ללקוחות המגזר העסקי והמסחרי פתרונות אשראי המותאמים לצרכיהם, וזאת על בסיס התמחות ענפית. לבנק מדיניות אשראי זהירה ואחראית ותיק האשראי שלו מפוזר ואיכותי, דבר המהווה נדבך חשוב באיתנות הפיננסית של הבנק.

כמו כן מציע הבנק ללקוחות המגזר העסקי והמסחרי שירותי סחר בינלאומי למסחר וערבויות פיננסיות, הכוללים מתן פתרונות לייבוא, ייצוא ועסקות בינלאומיות, מימון פעילות בשוק ההון וניהול השקעות במטבע חוץ. חדר העסקות במטבע חוץ של הבנק הינו מהמובילים, מהמקצועיים ומהתחרותיים בישראל.

המגזר הקמעונאי

הבינלאומי מעמיק את פעילותו במגזר הקמעונאי ומציע למשקי הבית שירותים מתקדמים בתחומי העו"ש, האשראי, ייעוץ ההשקעות, החיסכון, היעוץ הפנסיוני, המשכנתאות ועוד. הבנק מעמיד לרשות הלקוחות מגוון ערוצי שירות מתקדמים עם דגש על ערוצים ישירים כמו האינטרנט, הסלולר ומכשירים אוטומטיים, המאפשרים שירות מהיר ויעיל בכל שעות היממה. קבוצת הבינלאומי מובילה במתן שירות בנקאי למגוון קבוצות אוכלוסיה, כמו למשל כוחות הביטחון - באמצעות החברה הבת בנק אוצר החייל; עובדי ההוראה - באמצעות בנק מסד, הנחשב ל"בנק של המורים"; והמגזר הדתי–חרדי - באמצעות מערך סניפי פאגי.

שוק ההון ובנקאות פרטית

הבנק הבינלאומי הוא אחד הגופים המובילים בפעילות שוק ההון בניירות ערך ישראליים, ניירות ערך זרים, נגזרים פיננסיים, חדרי עיסקאות ומוצרי השקעה שונים. הבנק נהנה ממוניטין רב בתחום ייעוץ ההשקעות, הן בזכות המקצועיות  של יועצי ההשקעות, המעניקים שירות ברמה גבוהה בסניפי הבנק, והן בזכות מערכות הייעוץ המתקדמות. הבינלאומי מתמחה ביצירת פתרונות ומוצרים פיננסיים איכותיים המותאמים לצרכי לקוחותיו ולתיאבון הסיכון שלהם ומפגין חדשנות ומובילות ביצירת מוצרים ושירותים בתחום יעוץ ההשקעות. זאת תוך מעקב אחר השינויים בשוקי ההון והכספים ובטעמי הלקוח והתאמה שוטפת של התיק לשינויים אלה. מיומנויות אלה מגובות במערכות ביצועיות ולוגיסטיות מהמתקדמות ביותר. המובילות של הבינלאומי בייעוץ השקעות באה לידי ביטוי גם בתחום הייעוץ הפנסיוני. הבינלאומי מעניק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחותיו באמצעות יועצים פנסיוניים מומחים ומערכות ייעוץ ייחודיות ומתקדמות. הבנקאות הפרטית היתה מאז ומתמיד מגזר פעילות משמעותי של הבינלאומי והיוותה את אחת החוזקות של הקבוצה, הן באמצעות הבינלאומי והן באמצעות מערך יובנק המתמחה בבנקאות פרטית ושוק הון. מובילות הבנק בשוק ההון וייעוץ ההשקעות מאפשרת מיקסום רמת השירות והייעוץ ללקוחות הבנקאות הפרטית.

הבינלאומי למען הקהילה – תכנית "מאמינים בך" 

פרויקט הדגל של הבנק הבינלאומי למען הקהילה - "מאמינים בך",  הוא פרויקט המשך ל"נקודת מפנה" שנוסדה בשנת 2006 על ידי הבנק בשיתוף עם ארגון "מתן משקיעים בקהילה". הפרוייקט משלב  פעילויות מגוונות בתחומים שונים למגזרים ואוכלוסיות לרבות בני נוער בסיכון, אוכלוסיות חלשות מהמרכז ומהפריפריה ומגזרים שונים בקהילה.

היעד המרכזי הינו הקניית בסיס וכלים במטרה לייצר הזדמנות לשנות כיוון בחיים באמצעות סיוע, למידה, חניכה וטיפוח יזמות עסקית. עובדי הבנק לוקחים חלק בתכנית ומתנדבים בפעילויות  שסייעו עד כה לאלפים רבים של בני נוער ואוכלוסיות נוספות בישראל.

 

בנוסף אולי יעניין אותך

 • חישוב שווי השימוש ברכב– נוסחת חישוב או חזקה הניתנת לסתירה

  השאלה כיצד לחשב את שווי טובת ההנאה הצומחת לעובד מרכב הצמוד לעובד שמעבידו מעמיד לרשותו לצורך עבודתו והמשמש אותו גם לצרכים פרטיים היא שאלה לא פשוטה, באשר לא תמיד קל לברר ולעקוב אחרי היחס בין מידת השימוש לצורכי עבודה ובין השימוש הפרטי.

  חישוב שווי השימוש ברכב– נוסחת חישוב או חזקה הניתנת לסתירה

 • ביטול הוראת מינוי מוטבים אחרי פטירת מנוח

  ביטול הוראת מינוי מוטבים אחרי פטירת מנוח

 • קו הרקיע והמגדלים החדשים

  קו הרקיע והמגדלים החדשים

 • תובענה ייצוגית – האם הגולם קם על יוצרו?

  לאחרונה נעשים ניסיונות חקיקתיים לצמצם את השימוש במכשיר התובענה הייצוגית. מה הסיבות לכך, וכיצד ניתן למנוע ניסיונות התערבות של המחוקק, אשר יגבילו את השימוש במכשיר זה

  תובענה ייצוגית – האם הגולם קם על יוצרו?