שלומית דה פריס
שלומית דה פריס

דה פריס שלומית

מנכ”ל, הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון

קבוצת אריסון
השקעות עסקיות בתחומי פיננסים, נדל"ן, תשתיות, אנרגיה מתחדשת, מים, ומלח; השקעות חברתיות ופילנתרופיה אסטרטגית בתחומי חינוך, תרבות, אמנות וספורט, ילדים ונוער, אוכלוסיות מועטות הזדמנויות, מוגבלויות וצרכים מיוחדים, ובריאות.
שנת לידה: 1954
תפקיד: מנכ”ל, הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון
תפקידים נוספים: מנכ”ל, הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (11-היום). הקרן פועלת ליצירת שינוי חברתי מהותי באמצעות פילנתרופיהה אסטרטגית, ואחראית לקידום השקעות חברתיות בארגונים העוסקים בתחומי החינוך, תרבות, אמנות וספורט, ילדים ונוער, אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות, מוגבלויות וצרכים מיוחדים, ובריאות.
תפקידים קודמים: כיהנה בתפקידים שונים בקבוצת אריסון מאז 1999, כולל עוזרת אישית לבעלים, שרי אריסון, מנהלת חטיבת תרומות, ומשנהה למנכ”ל וליו”ר הקרן.
השכלה: בוגרת תוכנית מנהלי קרנות, אוניברסיטת סטנפורד.
חבר בארגונים: ו”ר, פורום הקרנות בישראל (11-2014); חברה, פורום מנהלות קרנות, במסגרת ארגון שיתופים - לקידוםם החברה האזרחית; חברה ,Council on Foundations; חברה, הוועדה לבחירת אות הנשיא למתנדב (2013); חברת דירקטוריון, JFN) Jewish Funders Network).