מוטי בן עמי
מוטי בן עמי

בן עמי מוטי

משנה למנכ”ל

שתית בע"מ
ייזום שיווק ובניה למגורים, בניה ציבורית ומסחרית, פיתוח, תשתיות ומלונאות
דוא"ל: motib@shitritltd.co.il
תפקיד: משנה למנכ”ל
תפקידים קודמים: סמנכ"ל כספים, דלק נדל"ן נכסים מניבים בע"מ; סמנכ"ל כספים, וילאר אינטרנשיונל בע"מ.
השכלה: רואה חשבון, .B.A בכלכלה.

מהו המהלך המשמעותי שהובלת לאחרונה?
עליית מדרגה ביחסי החברה ונגישותה לבנקים ומוסדות פיננסים.

מהן החוזקות המשמעותיות של החברה בעינייך ?
חברה בעלת יכולות ביצועיות גבוהות. חברה בעלת הון עצמי גבוה המאפשר חוזק פיננסית.

מהם המהלכים המרכזיים שנעשו לאחרונה ויובילו להתחזקות החברה בשנים הקרובות?
החברה עוברת בשנים האחרונות הליך צמיחה מהיר ומבוקר. החברה מסיימת בימים אילה פרויקטים גדולים ורווחיים בייזום שתורמים לגידול בהונה העצמי. חוזקה הפיננסי יאפשר לה להיכנס לפרויקטים חדשים וגדולים יותר.

מהם האתגרים המרכזיים של החברה בשנים הקרובות?
בנייה ואכלוס של למעלה מ-600 יח"ד למגורים בכל הארץ. שמירה על רמת ביצוע ומוניטין גבוהים של החברה בתחום בניית מבני ציבור.

מה חשוב לזכור גם בזמנים קשים?
להתמודד עם הקשיים ולא לטמון את הראש בחול.