תמר גולן ושות'

משפט העבודה

אייקון פרופיל

פרופיל החברה

שנת הקמה: 1984
תחום: משפט העבודה
כתובת: בית גיבור ספורט, רח' מנחם בגין 7, רמת גן
טלפון: 03-7755100
פקס: 03-7755100
אימייל: office@tgolan-law.co.il
אתר החברה: http://www.tgolan-law.co.il
אייקון הנהלה

מנהלים בחברה

 • תמר גולן

  עו"ד תמר גולן

  מייסדת ובעלים

  תמר גולן ושות'

  לפרופיל המלא

  תמר גולן
 • גיא גולן

  עו"ד גיא גולן

  שותף

  תמר גולן ושות'

 • קרן בלום-ברקין

  עו"ד קרן בלום-ברקין

  שותפה

  תמר גולן ושות'

 • גלית גולן-רתם

  עו"ד גלית גולן-רתם

  שותפה

  תמר גולן ושות'

אייקון אודות

אודות תמר גולן ושות'

תמר גולן ושות' נמנה עם המשרדים המובילים בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה בישראל. משרד עורכי דין תמר גולן ושות' הינו משרד "בוטיק", המתמחה ועוסק אך ורק בתחום התמחותו ומלווה את לקוחותיו בכל הסוגיות בתחום יחסי העבודה, בתחום משפט העבודה ותחומי המשפט המשיקים לתחום. במשרד כ 12- עורכי דין, כולם כאחד עוסקים בתחום משפט העבודה, ומעניקים את מכלול השירותים המשפטיים בתחום זה. המשרד מעניק שירותים הן בתחום הייעוץ השוטף והן בתחום הליטיגציה.תמר גולן ושות' מייצג בעיקר מעבידים וגופים מהגדולים והמובילים במגזר הציבורי והעסקי בישראל. עם לקוחות המשרד נמנים גופים סטטוטוריים; חברות ממשלתיות גופים בתחומי בריאות, מזון, היי-טק, נדל"ן, השקעות, תיירות; מפעלי תעשיה; עמותות; מכללות וכדומה.

 

עו"ד תמר גולן - מייסדת המשרד

עו"ד תמר גולן היא בוגרת לימודי משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוסמכה כעו"ד בשנת 1970 . עו"ד גולן שימשה כעו"ד במשרדו של נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס, השופט מנחם גולדברג ז"ל. לאחר מכן, כיהנה עו"ד גולן בין השנים 1980-1983 כרשמת בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בשנת 1984 ייסדה והקימה את המשרד. עו"ד תמר גולן מייצגת ומלווה את לקוחות המשרד בפרויקטים מורכבים רבים מול גורמים שונים - ארגוני עובדים, משרד הכלכלה וכדומה, וכן בבתי הדין לעבודה על ערכאותיהם השונות. עו"ד גולן מובילה תביעות מורכבות ומשאים ומתנים במסגרת המשרד.

 

תחומי ההתמחות של המשרד

משפט העבודה הקיבוצי - המשרד מייעץ באורח שוטף למעבידים בכל הקשור בסכסוכי עבודה, שביתות, השבתות, התמודדות עם ארגוני עובדים, צמצום והתייעלות, עריכת הסכמים קיבוציים מפעליים וענפיים, הסדרים קיבוציים, תקנוני ו/או נהלי עבודה פנימיים, הסכמי שכר, הסכמי פנסיה ועוד. המשרד שותף להלכות התקדימיות בתחום ההתארגנות הראשונית ביחסי עבודה קיבוציים.

כמו כן, המשרד חלק פעיל בהליכי בוררות עקרוניים ומשמעותיים במגזר הציבורי, בהתאמה המשרד היה שותף גם לסכסוכים קיבוציים ענפיים שהיתה להם השלכה כלל משקית.

 

משפט העבודה האינדיבידואלי - משרד תמר גולן עוסק באופן שוטף בליווי המעסיקים בכל הקשור להעסקת עובדים ומעניק להם הכוונה כיצד לנהוג על מנת לעמוד בדרישות הדין ולצמצם חשיפה להליכים משפטיים.

המטרה - לסייע למעביד כך שלא ייתבע בערכאות המשפטיות השונות וככל שייתבע, להעמיד לרשותו את הכלים הטובים ביותר להגנה.

במסגרת הייעוץ השוטף מטפל המשרד גם בהליכי שימוע, תיקון הסכמים, הליכי סיום עבודה וכן בכל סוגיה המתעוררת במהלך העבודה השוטפת.

המשרד מייעץ גם לעובדים בכירים בכל הקשור להסכם העבודה, להיבטיו השונים, לרבות אופציות, מענקים, מניות, בונוסים, תנאי פרישה וכדומה.

 

פנסיה - במרוצת השנים, הפך נושא הפנסיה לנושא סבוך, בעיקר נוכח הרפורמות הרבות המבוצעות בתחום זה. למשרד התמחות מיוחדת וניסיון רב בתחום הפנסיה והביטוח הפנסיוני, ניהול משאים ומתנים בין קרנות פנסיה למעבידים ועובדים וחתימת הסכמים בהתאם; בדיקת הסדרים פנסיונים והתאמתם להסכמים הקיימים ו/או המחייבים.

 

הטרדה מינית - נושא ההטרדה המינית הפך להיות חלק אינטגרלי ממערכת יחסי העבודה בכל מקום עבודה. המשרד השתתף בהתווייתם של הכללים המשפטיים בטיפול בהטרדות מיניות במסגרת מקום העבודה, והינו בעל מיומנות רבה בטיפול בנושא.

המשרד עוסק בייעוץ שוטף למעבידים בכל הנושאים הקשורים לחוק למניעת הטרדה מינית וליישומו, וכן בייצוג בערכאות.

 

הגבלת עיסוק - הרצון והצורך להגן על סודות העסק הוליד את השאיפה להגביל את עיסוקם של העובדים לאחר עזיבתם את מקום העבודה. נושא זה עבר מהפך בשנים האחרונות, כאשר מערכת המשפט במסגרת פסיקותיה עורכת איזון בין הזכות לחופש העיסוק לבין זכות העסק להגן על מידע אליו נחשף העובד במסגרת עבודתו בעסק. למשרד מיומנות בתחום זה.

 

חילופי בעלי מניות, מכירת חברות/עסקים, מיזוג חברות/עסקים – בכל המקרים של חילופי בעלי מניות, מכירת חברות/עסקים, מיזוג חברות/עסקים מתעוררות השאלות - מה דינם של העובדים ומהן הזכויות הקיימות להם כתוצאה מאירועים אלה. המשרד מלווה עסקים שונים בכל התהליכים הללו, כאשר הליווי מתחיל למן המועד בו נולד הרעיון, ועד לגיבושו הסופי ויישומו.

 

התקשרויות עם נותני שירותים - למשרד ידע והתמחות בתחום מערכת היחסים של חברה ונותני שירותים נוספים מסוגים שונים. במסגרת זו, המשרד היה צד להלכות המובילות והתקדימיות בתחום, בהן נקבע, בין היתר, על-ידי בית המשפט העליון, כי זכותו של נותן השירותים איננה זכות קניינית במהותה ויש לסווגה כזכות חוזית שאינה עומדת לעולמי עד, וכי לחברה קיימת זכות לסיימה, גם אם זכות כזאת לא נקבעה בהסכם ההתקשרות. כמו כן, קבע בית המשפט העליון כי במקרה של סיום הקשר, זכאי נותן השירותים להודעה מוקדמת.

 

קבלני כוח-אדם/ מיקור חוץ -

קבלני כוח-אדם: בשנים האחרונות התפתחה בישראל התופעה של קבלני כוח אדם. מערכת היחסים בין הקבלן, העובדים ואלה שהסתייעו בשרותיהם, עוררה בעיות לא מעטות. במסגרת פסקי הדין של מערכת בתי הדין לעבודה, הודגש העיקרון על פיו בית הדין מעניק חשיבות עליונה להגנה על עובדי הקבלן.

מיקור חוץ: מיקור חוץ הינה פרקטיקה רווחת, לה השלכות משמעותיות על מקבל השירותים, כגון השאלה מיהו המעביד ומהן חובותיו כלפי עובדי מיקור החוץ.

המשרד עוסק בכל הסוגיות הנובעות מהעסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, מיקור חוץ וקבלני שירותים למיניהם.

 

ייצוג בהליכים מול משרד הכלכלה - במסגרת משפט העבודה כולל חוקים המכונים "חוקי המגן", לרבות חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק דמי מחלה. הסמכות לאכוף את חוקי המגן הוענקה למשרד הכלכלה (תמ"ת). לאחרונה נחקק גם חוק האכיפה המנהלית במשפט העבודה, אשר גם הוא הוסיף ועיבה את סמכותו של משרד הכלכלה בכל הקשור לאכיפת חוקי המגן.

מערכת האכיפה כוללת: זימון לחקירות בתמ"ת, שהן באופיין פליליות; הטלת עיצומים כספיים מנהליים על המעבידים; הגשת כתבי אישום כנגד החברה והמנהל באופן אישי, כאשר אשר תוצאתם עשויה להיות הרשעה פלילית וקנס כספי.

המשרד מייצג ומלווה מעסיקים במסגרת המפגש עם זרוע האכיפה של משרד הכלכלה, לרבות בהגנה כנגד כתבי אישום פליליים. כן מלווה המשרד מעסיקים מול משרד הכלכלה בהליכים לקבלת היתרים כך שתתאפשר העסקה החורגת מחוקי המגן.

 

בנוסף אולי יעניין אותך

 • פסיקה בדיני מזונות ילדים – לאן פנינו מועדות

  פסיקה בדיני מזונות ילדים – לאן פנינו מועדות

 • DUN'S 100 2017 דירוג חברות החיתום המובילות

  על פי דירוג DUN'S 100, המדרג את חברות החיתום על-פי סך היקף ההנפקות ומספר הנפקות בהפצה ראשית, עולה כי פועלים אי.בי.אי מובילה השנה את הרשימה

  DUN'S 100 2017 דירוג חברות החיתום המובילות

 • האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?

  המרוץ אחר מקום ההתמחות של הסטודנטים למשפטים החל השבוע. גם השנה הסטודנטים משקיעים הרבה מאד מאמצים בבחירת המשרד בו יתמחו: קוראים חומר, מסיירים במשרדים, משוחחים עם עורכי דין, נפגשים עם מתמחים. מה באמת חשוב לבחור במשרד המתאים.

  האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?

 • DUN'S 100 2017 – דירוג משרדי רואי החשבון לשנת 2017

  דירוג Dun's 100: את ענף פירמות רואי החשבון ממשיכה להוביל EY ישראל במקום הראשון עם 1,988 עובדים ו-219 חברות ציבוריות מבוקרות; אחריה סומך-חייקין עם 1,197 עובדים ו-93 חברות ציבוריות; ובהמשך - Deloitte, קסלמן ו-BDO

  DUN'S 100 2017 – דירוג משרדי רואי החשבון לשנת 2017