רוני מינקוב, HIGH GROUP היי גרופ
רוני מינקוב

רוני מינקוב

מנכ״ל חטיבת התחדשות עירונית

HIGH GROUP היי גרופ
ייזמות וביצוע נדל"ן למגורים, מסחר ומשרדים
תפקיד: מנכ״ל חטיבת התחדשות עירונית