האם אני ובן/ת זוגי נחשבים ל"ידועים בציבור"?
ואם כן, מה זה אומר מבחינת הזכויות והחובות החלים על כל אחד מאיתנו?

בישראל (כמו גם בעולם כולו), קיימים יותר ויותר זוגות הבוחרים לנהל את מערכת היחסים שביניהם, קצרה או ארוכה ככל שתהיה, מבלי להינשא זה לזו.
כל זוג סיבותיו ונסיבותיו. יש כאלו הבוחרים להתגורר יחדיו ויש כאלו הבוחרים שלא להתגורר יחדיו, (אך ישנים לרוב יחדיו, אצלו או אצלה), יש הפותחים חשבון בנק משותף ויש כאלו שכבר 20 שנה ביחד אך לא פתחו חשבון בנק משותף, יש כאלו שמערכת היחסים ביניהם היא הרמונית, רגועה ותומכת, ויש זוגות המתנהלים מדרמה לדרמה ומערכת היחסים הסוערת שביניהם מאופיינת בפרידות והתפייסויות. יש השוקלים ל"מסד" את הקשר שביניהם ביום מן הימים באמצעות נישואין ויש ש"ברור" להם שלעולם לא ינשאו זה לזו. יש המתכננים להקים ביחד משפחה ולהוליד ילדים או שכבר הולידו ילדים במשותף, ויש כאלו שלא.
אז איך יודעים איזה זוג ממגוון הזוגות הללו נחשב ל"ידועים בציבור" ואיזה זוג לא?

ובכן, במדינת ישראל קשה מאד לסמן קו ברור בנוגע לשאלה איזה זוג נחשב ל"ידועים בציבור" ואיזה לא.
בישראל אין חוק שמגדיר את המושג "ידועים בציבור".
בתי המשפט בישראל הם אלו שמגדירים ומחליטים על פי שיקולים שונים, (שאינם תמיד צפויים מראש), האם זוג מסויים נכנס לקטגוריה של "ידועים בציבור", או לא.
אין שום מבחנים חיצוניים מובהקים, אין שום קריטריונים ברורים ואין שום רשימה ממצה המגדירה בצורה בהירה ומסודרת איזה זוגות יוכרו כ"ידועים בציבור" ואיזה לא.

כדי לגבש את עמדתם, בתי המשפט בישראל בוחנים את מכלול הנסיבות של כל זוג וזוג הנקרא בפניהם: את טיב הקשר ביניהם, את נסיבות הקשר, את כוונותיהם של הצדדים, עד כמה הקשר מאופיין בנאמנות, בבלעדיות, במסירות, באהבה, בחיבה, בכוונה לשותפות גורל, בכוונה ליצירת "משפחה" וכיוצ"ב מבחנים, שכל אחד מהם כשלעצמו איננו מהווה אינדיקציה אבסולוטית לקיומם או להעדר קיומם של יחסי "ידועים בציבור".

הקו המנחה וה"עמום" להגדרת הידועים בציבור כיום בישראל עומד על שני יסודות מצברים והם: חיי משפחה וניהול משק בית משותף. יחד עם זאת, אין שום הגדרה ברורה למה הכוונה ב"חיי משפחה" או מה ההגדרה של "משק בית משותף" וגם לא ברור כמה זמן נדרש להיות יחדיו כדי להיות מוגדרים כידועים בציבור. פסיקת בתי המשפט בישראל בנושא זה הולכת ומתפתחת מתיק לתיק, מזוג לזוג, והקריטריונים משתנים ומתפתחים איתם.

יחד עם זאת, ניתן לומר שמספר קריטריונים שנחשבו בעבר כאינדיקציות מובהקות לקיומם של יחסי "ידועים
בציבור" נזנחו במרוצת השנים וכיום אין רואים בהם כאינדיקציות מובהקת לקיומם של יחסי "ידועים
בציבור". ביניהם:
מתן כסף, מתן כרטיסי אשראי, ביצוע תשלומים בעבור בן/בת הזוג ורכישת מתנות עבור בן/בת הזוג.
הכרות טובה עם משפחת המוצא של בן/בת הזוג,
נשיאה בצרכי בן/בת הזוג על דרך מתן רשות ללא תמורה למגורים
זוג שהציבור רואה בו כ"ידועים בציבור".

כמו כן, בתי המשפט בישראל נוטים יותר ויותר ליתן משקל לשאלה מדוע בעצם הצדדים לא נישאו זה לזו. האם משום שקיימת מניעה לכך, (יהודי ולא יהודיה, כהן וגרושה וכיוצ"ב) או משום שבני הזוג לא רצו להחיל על עצמם את החובות והזכויות הממוניות הנובעות מעצם הנישואין.

ניתן לומר שבתי המשפט כיום נותנים משקל עיקרי לכוונותיהם הסובייקטיביות של בני הזוג ופחות למבחנים
חיצוניים. גישה זו הינה מבורכת, לטעמה של כותבת שורות אלו, באשר היא מכבדת את הרצון האוטונומי של
כל אחד מבני הזוג ביחס לעיצוב הקשר ביניהם ובקביעת ההסדר הרכושי שיחול על נכסיו של כל אחד מהם.
יחד עם זאת, גישה זו הופכת את השאלה האם מדובר ביחסי "ידועים בציבור" לשאלה סבוכה עוד יותר, (באשר
יש להוכיח כוונה סובייקטיבית), ואף הופכת את הליך הוכחת עצם קיומם או אי קיומם של יחסי "ידועים בציבור"
להליך הוכחות והבאת ראיות מורכב במיוחד.

המשמעות של הכרת בני זוג כ"ידועים בציבור" הינה מרחיקת לכת באשר היא משווה אותם למעמדם של זוגות
שנישאו מבחינת הזכויות והחובות הממוניות החלות עליהם כגון חלוקת הרכוש לעת פקיעת הקשר וכגון לעניין
תשלום מזונות.
כאשר זוג נכנס תחת הגדרת "ידועים בציבור" חל עליהם משטר רכושי הנקרא "הלכת השיתוף" (שהוחל על זוגות שנישאו לפני שנת 1974 ובטרם החלת חוק יחסי ממון בין בני זוג), על יסוד ההנחה שבני זוג החיים יחדיו כבעל ואשה, תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף, מתכוונים לשתף אחד את השני ברכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים. מקור החבות בתשלום מזונות ביחסי "ידועים בציבור" הוא מערכת היחסים החוזית שנוצרה בין בני הזוג, לפיה אחד מהם התחייב (מכוח התנהלותו) לזון את השני/יה. אלו הם "מזונות חוזיים" או "מזונות משקמים", הנובעים מדיני ההגינות והיושר, הצדק ותום הלב.

לסיכום:
ראשית, לטעמה של כותבת שורות אלו, טוב היה לו המחוקק היה מסדיר את נושא ה"ידועים בציבור" בחקיקה ברורה ומסודרת.
שנית, לטעמה של כותבת שורות אלו, הנכון הוא לקבוע בחוק ש"ידועים בציבור" יהיו רק מי שערכו ביניהם הסכם ממון הקובע ומגדיר את מערכת היחסים הרכושית והממונית ביניהם. בני זוג המנהלים זוגיות כזו או אחרת, אשר טרם חתמו ביניהם על הסכם ממון, לא אמורים להיחשב כמי שהחילו על עצמם משטר שיתופי כזה או אחר ו/או לחיות ב"עמימות" ובחוסר וודאות ביחס ליחסים הממוניים והרכושיים שביניהם.
שלישית, עד שהנושא יוסדר בחוק, מומלץ בחום לכל מי שמצוי בזוגיות כזו או אחרת לבחון היטב את המאפיינים של הזוגיות הפרטית שלו ולהיוועץ עם עורך דין מומחה ובעל נסיון בתחום לשם קבלת חוות דעת מקצועית וקבלת "טיפים" להתנהלות נכונה בזוגות ללא הסכם ממון ו/או לשם עריכת הסכם ממון בין בני זוג שיסדיר את יחסי הממון בזוגיות הפרטית שלו.