העברת ההון המשפחתי תוך שימורו הוא אחד הדברים החשובים והקשים שאדם צריך לעשות על מנת לשמור על קשר משפחתי מיטיב בין דורות. ישנם לא מעט מקרים בהם אחים וצאצאיהם מנותקי קשר לחלוטין ו"דם הופך למים" לאור סכסוך משפחתי בענייני ירושה.

 

 

הדרך לשמור על יחסים בתוך המשפחה ועל ההון הבין דורי מצויה בידנו. עריכת צוואה נכונה, הגיונית התואמת את מציאות החיים ונערכת על ידי עורכי דין המתמחים בדיני משפחה וירושה ימנעו סכסוכי משפחה שיגיעו לבתי משפט ולא פעם ימשכו שנים ויעיבו על כל הנוגעים בדבר, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה נפשית.

 

פורסם כי במסגרת צוואתו של מיכאל שטראוס ז"ל , הוריש האחרון לכל אחד מנכדיו סך של 2 מיליון דולר, בכפוף לעריכת הסכם ממון עם מי שיהפוך לבן או בת זוגו של היורש. נשאלת השאלה האם הסב הנדיב סיבך את נכדיו והאם ההתניה תעמוד במבחן המשפטי של בתי המשפט?!

 

 

שהרי ידוע כי, כספים עימם הגיע בן/ בת הזוג לנשואים ו/או קיבל בירושה או במתנה, ממילא מפורדים ולא ניתנים לחלוקה, אזי למה באמת צריך הסכם ממון?. והאם אותו נכד שיעדיף להיכנס למערכת זוגית ללא התניות והסכמים יפסיד את ירושתו?!. ואיך יתמודדו עם מצב שהנכד אכן יחתום על הסכם ממון, אולם ייקח את כספי הירושה ויטמיע אותם בתוך התא המשפחתי שלו. האם יתר היורשים יוכל להגיש התנגדות ולבקש לבטל את ההענקה לאחד היורשים מאחר ואותו נכד בחר לשתף את בן/ בת זוגו באותה ירושה.

 

בתי המשפט בישראל בכלל ובית המשפט העליון בפרט דנו מספר פעמים בשאלות שהגיעו לפתחם בנושא של "שליטת המת על החי" ועל האיזון שיש לייצר בין זכותו של אדם להוריש לכל אחד על פי רצונו לבין זכותו של המוריש לשלוט ולהתערב בהחלטותיו של היורש שנותר בחיים.

 

כבר נבחנו מקרים קיצוניים בהם מוריש התנה את ההורשה בכך שהיורש ישוב להתגורר בישראל, כמו גם מקרים בהם מוריש ביקש שהיורש יתגרש ורק אז יהא זכאי לקבל את חלקו בעיזבון. בית המשפט העליון קבע במספר פסקי דין הגבלות על יכולת המת לשלוט על החיי. במקרה של חזרת היורש לישראל קבע ביהמ"ש העליון כי מדובר בתניה שיש לבצעה למשל, ואילו תניית הגירושין לא אושרה.

 

אם כך, הרי שגם במידה וערכתם צוואה, ייתכן וחלק מהוראותיה לא יקוימו בסופו של דבר, אם כרוכות בה תניות שיש בהן כדי שליטה בלתי סבירה של המת על החי. במקרה של צוואתו של מיכאל שטראוס, הדרישה להפריד רכוש מנכדיהם של בני הזוג במסגרת הסכם ממון היא לגיטימית למדי ונועדה בכדי למנוע הוצאה של ההון המשפחתי אל מחוץ לגבולות המשפחה, סביר כי ביהמ"ש לא יתערב בתניה שכזו.

צוואה היא המסמך החשוב ביותר שאדם יעשה על מנת לשמור לא רק על ההון המשפחתי הכלכלי שצבר, אלא גם על היחסים בתוך התא המשפחתי שטיפח. זה נכון שההתעסקות עם היום שאחרי לכתנו מן העולם אינה נעימה לנו בלשון המעטה, בני אדם מעדיפים להתעסק ב"כאן ועכשיו". עם זאת, אדם שחווה הליך התנגדות לצוואה ו/או סכסוך משפחתי יהיה הראשון לערוך צוואה מסודרת. הדרך היחידה למנוע "מלחמת ירושה" ולא משנה כמה רכוש צברת, היא באמצעות עריכת צוואה מסודרת, וניהול שיח פתוח עם היורשים הפוטנציאלים. חשוב מאוד לערוך צוואה במשרד המתמחה בדיני משפחה ובעריכת צוואות בפרט, שאחרת ייתכן והוראות הצוואה לא יקוימו כלשונן וייתכן בכי לדורות.

 

מאת עו"ד ליאת שקלרז ועו"ד דנה תירוש אליהו בעלות משרד שקלרז- תירוש משרד מוביל בתחום דיני הירושה