סרטן שלפוחית השתן הוא אחד מן הגידולים השכיחים בכלל ובמערכת השתן בפרט. עישון וחשיפה תעסוקתית לחומרים מסרטנים שונים הם גורמי הסיכון המשמעותיים ביותר להתפתחות סרטן שלפוחית השתן. סרטן שלפוחית השתן מתחיל להתפתח בשכבת התאים המצפים את חלל השלפוחית ובהמשך עלולים לחדור לעומק דופן השלפוחית. השלב הקריטי בהתפתחות והתקדמות סרטן השלפוחית היא החדירה לשריר השלפוחית ובהתאם, מבחינים בין גידולים שאינם חודרי שריר לבין גידולים פולשניים החודרים לשריר. בנוסף, מסווגים את הגידולים הסרטניים של השלפוחית על פי דרגת האלימות שלהם.

ההבחנה בין הגידולים על פי החדירה לשריר ועל פי הדרגה מבוססת על הבדיקה הפתולוגית של הגידול לאחר כריתתו בשיטה אנדוסקופית. כ-70% מן הגידולים הסרטניים של השלפוחית מתגלים בשלב שאינו חודר שריר. במקרים אלו ניתן להסתפק בכריתה אנדוסקופית של הגידולים עם או בלי טיפול מניעתי תוך שלפוחיתי. אולם, גם לאחר כריתה מלאה של גידולים בשלפוחית השתן יש סיכון גבוה להישנות והתקדמות של הגידול. לאור הסיכון להישנות הגידול גם לאחר טיפול מניעתי, כל החולים שעברו כריתה אנדוסקופית מחויבים להיות במעקב צמוד ואינטנסיבי הכולל באופן מסורתי ציסטוסקופיה ובדיקה ציטולוגית של השתן. תדירות המעקב תלויה ברמת הסיכון להישנות והתקדמות הגידול. בגידולים בסיכון גבוה, הציסטוסקופיה והבדיקה הציטולוגית מתבצעים אחת לשלושה חודשים במשך שנתיים, אחת לחצי שנה לשלוש שנים נוספות ואחת לשנה לאחר מכן.

הציסטוסקופיה היא בדיקה פולשנית המתבצעת באילחוש מקומי בה מסתכלים לתוך שלפוחית השתן באמצעות סיב אופטי גמיש המוחדר דרך השופכה לתוך השלפוחית לזיהוי מוקדי הישנות של גידולים סרטניים. הבדיקה הציטולוגית היא בדיקת שתן בה בוחנים תחת מיקרוסקופ תאי ציפוי שנשרו מדופן השלפוחית בנסיון להבחין בין תאים שפירים לבין תאים סרטניים. הבדיקה הציטולוגית, סובלת מרגישות נמוכה מאד ולכן בדיקה ציטולוגית שלילית, שאינה מזהה תאים סרטניים בשתן, אינה שוללת קיום של סרטן, אשר על כן, גם במצב בו מתקבלת תשובה שלילית של ציטולוגיה, החולה נאלץ לעבור בדיקה ציסטוסקופית שנחשבת ל—GOLD STANDARD של אבחון סרטן שלפוחית השתן.

משטר המעקב הסטנדרטי המבוסס על ציסטוסקופיה וציטולוגיה, מעמיס על המערכת הרפואית ובלשון המעטה, אינו נוח לחולה הנאלץ לעבור בדיקה פולשנית תכופה כדי לשלול חזרה של הגידול בשלפוחית. יתר על כן, הבדיקה הציסטוסקופית עצמה אינה מדייקת תמיד. לעתים הבודק מחטיא ולא מבחין בגידולים קטנים, ולעתים מזוהים בשלפוחית ממצאים חשודים לגידול בגינם החולה מופנה לביופסית שלפוחית אך מתגלים לבסוף כלא סרטניים.

בעשורים האחרונים הושקעו מאמצים רבים בחקר של שיטות לא פולשניות המאפשרות לאבחן סרטן שלפוחית השתן בדגימת שתן. במהלך השנים צצו לא מעט בדיקות מסוג זה אשר התיימרו לאבחן או לשלול בדייקנות קיום סרטן בשלפוחית השתן על סמך דגימת שתן אולם כולן סבלו מרגישות וסגוליות נמוכים. בדיקה בעלת רגישות נמוכה לא מזהה חלק משמעותי מן הגידולים, כלומר היא שלילית גם כאשר קיים גידול ולכן בדיקה שלילית אינה שוללת המצאות סרטן. בדיקה בעלת סגוליות נמוכה, חיובית גם כאשר אין גידול וגורמת לאבחון יתר הגורר ניתוחים וביופסיות מיותרות. ולכן לא היה ניתן להסתמך על בדיקות אלו, לא לשלילת סרטן שלפוחית השתן ולא לאבחון סרטן שלפוחית השתן ולכן חולי סרטן שלפוחית השתן המשיכו וממשיכים לעבור בדיקות ציסטוסקופיות פולשניות בתדירות גבוהה.

בדיקת BLADDER EPICHECK® (בלאדר אפיצ'ק) הינה בדיקה אפיגנטית לאבחון הישנות של סרטן שלפוחית השתן בדגימת שתן. הבדיקה מבוססת על טכנולוגיה ייחודית המסוגלת לזהות ולנתח שינויים מזעריים בתבנית המתילציה של ה—DNA ברמה של שינוי מתילציה במולקולת DNA בודדת מתוך 150,000 מולקולות DNA נורמליות. הטכנולוגיה מצרפת בדיקה מולקולרית המזהה פנל בן 15 סמנים אפיגנטיים (שינויים במתילציה של גנים הקשורים להתפתחות סרטן שלפוחית השתן) ואלגוריתם שפותח במיוחד לניתוח התוצאות המשלים את הטכנולוגיה. השימוש בפנל בן 15 סמנים הנבדקים ומזוהים על ידי הטכנולוגיה מקנה לה רגישות וסגוליות גבוהים מאד ומכאן את היכולת להבחין בדייקנות גבוהה בין תאים סרטניים הנושאים את הסמנים המולקולריים לבין תאים שפירים. האפשרות לזהות בדיוק רב הימצאות של תאי סרטן שלפוחית השתן בדגימת שתן הופכת את בדיקת ה— BLADDER EPICHECK® לכלי רב עוצמה המסוגל על פי דגימת שתן בודדת לזהות הישנות של סרטן שלפוחית שתן בחולים עם היסטוריה של סרטן שלפוחית שתן הנמצאים במעקב לאחר השלמת הטיפול. תוצאת הבדיקה היא ערך מספרי בין 0-100 הנקרא EpiScore. תוצאה של 60 ומעלה נחשבת תוצאה חיובית לנוכחות סרטן. ככל שהערך מעל 60 גבוה יותר הוא משקף יותר מתילציות והסתברות גבוהה יותר להישנות סרטן.

הביצועים של בדיקת ה— BLADDER EPICHECK® נבחנו בשני מחקרים קליניים רב מרכזיים שנערכו במרכזים רפואיים מובילים בישראל ובעולם. בהשוואה בין תוצאות בדיקת ה— BLADDER EPICHECK®לבין ממצאי המעקב הסטנדרטי נמצא כי ל— BLADDER EPICHECK® יש ערך ניבוי שלילי יוצא דופן וסגוליות גבוהה והיא אינה נופלת בביצועיה מציסטוסקופיה ועולה בהרבה על ביצועי הציטולוגיה הקונבנציונלית. בדיקת BLADDER EPICHECK® תקינה שוללת המצאות סרטן שלפוחית שתן בדרגה גבוהה בוודאות של 99%. המצאות סרטן שלפוחית שתן כלשהוא (כולל גם דרגה נמוכה) נשללת על ידי בדיקת BLADDER EPICHECK® תקינה בוודאות של —95%.

לאור ערך הניבוי השלילי יוצא דופן והסגוליות הגבוהה ניתן לשלב את BLADDER EPICHECK® בפרוטוקול המעקב של חולים לאחר טיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר שריר כבדיקה עוצמתית לשלילת הישנות הסרטן בדרגה גבוהה ובכך לשמש כחלופה לחלק מבדיקות המעקב הסטנדרטיות המקובלות כיום תוך הפחתה של מספר הציסטוסקופיות המתחייבות בפרוטוקול המעקב של חולים אלו ובמקרים בהם הציסטוסקופיה אינה חד משמעית בדיקת BLADDER EPICHECK® שלילית עשויה למנוע ניתוחים מיותרים.

 

הכותב הוא מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא והחוקר הראשי במחקר שנערך בישראל.