מקס גוז, eko
מקס גוז

מקס גוז

מפתח

eko
טכנולוגיה ופלטפורמה לפתרונות איקומרס מבוססי וידאו אינטראקטיבי
תפקיד: מפתח

מה אנשים באקו חושבים שאתה עושה? מפתח.

מה אתה עושה באקו: מפתח פולסטאק.

שנות ניסיון באקו ובכלל: 10 בכלל, שנתיים כמעט באקו.

סביבת פיתוח? vscode

פיסי או מק? מק במשרד, פיסי בכל השאר.

שגיאה אהובה בג'אווה סקריפט: עעע, לא תודה.

תחומי מומחיות: יותר בק, עושה גם פרונט כשצריך.

מה עשית בעבודה שהיתה לו השפעה גדולה בחברה: הורדתי בקלוג של כמה חודשים מהדאטא עם מערכת של צד שלישי.