MARK OF EXCELLENCE
המכה שהמדינה לא מכירה (באמת) בקיומה

המכה שהמדינה לא מכירה (באמת) בקיומה

בימים אלו, בהם חוזרים ומזכירים את עשר המכות, צריך לדבר דווקא על מכת מדינה, שלמרבה הצער עד לאחרונה המדינה כלל לא הכירה בקיומה.

המכה שהמדינה לא מכירה (באמת) בקיומה