MARK OF EXCELLENCE
המהפכה בדיני התכנון המשפחתי העתידי

המהפכה בדיני התכנון המשפחתי העתידי

העדפת רצון האדם על פני טובת האדם והמעבר במשפט הישראלי לשיח של שיוויון ואוטונומיה הובילו סוף סוף את המחוקק הישראלי למהפכה של ממש בדיני התכנון המשפחתי העתידי. מעתה יכול כל אדם לתכנן את עתידו בשליטה מלאה שלו למקרה חלילה של מצב בו יהיה תלוי פיזית, רגשית או מנטלית באחרים.

המהפכה בדיני התכנון המשפחתי העתידי