MARK OF EXCELLENCE
האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?

האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?

המרוץ אחר מקום ההתמחות של הסטודנטים למשפטים החל השבוע. גם השנה הסטודנטים משקיעים הרבה מאד מאמצים בבחירת המשרד בו יתמחו: קוראים חומר, מסיירים במשרדים, משוחחים עם עורכי דין, נפגשים עם מתמחים. באמת חשוב לבחור במשרד המתאים.

האם שיטת ההתמחות תשפיע על הקריירה שלכם?