MARK OF EXCELLENCE
את מי באמת מייצג עוה"ד של הדיירים בפרוייקט תמ"א 38 ?

את מי באמת מייצג עוה"ד של הדיירים בפרוייקט תמ"א 38 ?

אחת הסוגיות המהותיות ביותר במסגרת פרוייקט תמ"א 38, שדיירים רבים אינם נותנים עליה מספיק את הדעת היא שאלת הייצוג המשפטי שלהם.

את מי באמת מייצג עוה"ד של הדיירים בפרוייקט תמ"א 38 ?