MARK OF EXCELLENCE
העתיד של ציפוף הערים

העתיד של ציפוף הערים

ב־2050 אוכלוסיית המדינה תמנה כ־20 מיליון תושבים, לכן יש לחשוב באופן יצירתי על הבנייה לגובה ולהרבות בשטחים ירוקים. המפתח לציפוף נכון הוא גם בעירוב שימושים

העתיד של ציפוף הערים