בניה ונדל"ן

ייזום נדל"ן - חברות בורסאיות

דירוג 2015שם חברההכנסות מייזוםהכנסותסה"כ מלאי מקרקעיןCAP -יחס חוב לחברת אםדירוג 2014
דירוג 2015שם חברההכנסות מייזוםהכנסותסה"כ מלאי מקרקעיןCAP -יחס חוב לחברת אםדירוג 2014
9כלכלית ירושלים בע”מ (קבוצת פישמן נדל"ן)
החברה נסחרת בארץ
211.31,827.21,356.50.829
11פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
320.9343.8593.00.8013
14א.דורי בניה
החברה נסחרת בארץ
227.31,355.0567.90.73גזית גלוב14
18נתנאל גרופ
החברה נסחרת בארץ
98.898.8297.40.51רישן בנין והשקעות17
22מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
90.899.6524.20.68
23צרפתי
החברה נסחרת בארץ
82.584.2581.80.8024
24קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
14.918.8132.70.4421
26אלקטרה נדל”ן
החברה נסחרת בארץ
67.2188.9302.10.73אלקו22
27אלמוגים
החברה נסחרת בארץ
126.9135.5197.40.82
30אלרוב (ישראל)
החברה נסחרת בארץ
4.0898.580.40.67אקירוב אחזקות (1999)29
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה