בניה ונדל"ן

ייזום נדלן - חברות בורסאיות

דירוג 2016שם חברההכנסות מייזוםסה"כ הכנסותסה"כ מלאי מקרקעיןחוב / CAPמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2015
דירוג 2016שם חברההכנסות מייזוםסה"כ הכנסותסה"כ מלאי מקרקעיןחוב / CAPמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2015
7אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ
החברה נסחרת בארץ
339.6346.41,009.30.822615
8אחים דוניץ בע"מ
החברה נסחרת בארץ
470.7470.7548.50.6914116
11
החברה נסחרת בארץ
356.6356.6534.40.8129קבוצת חנן מור השקעות 200613
12פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ
החברה נסחרת בארץ
298.2321.5693.20.796211
14צרפתי
החברה נסחרת בארץ
265.7267.4538.20.673323
15
החברה נסחרת בארץ
224.21,661.81,307.90.861879
16נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
216.01,170.0921.00.77113חברת השקעות דיסקונט8
17קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
262.9262.9531.90.702
18א.דורי בניה
החברה נסחרת בארץ
236.81,159.2515.30.6746614
20
החברה נסחרת בארץ
167.0176.6516.20.6536722
26אלמוגים
החברה נסחרת בארץ
130.2140.1232.20.849127
28קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
67.768.4106.60.532224
29אלקטרה נדל”ן
החברה נסחרת בארץ
55.7100.3111.10.699אלקו26
30גינדי
החברה נסחרת בארץ
70.970.935.60.949גינדי קפיטל31
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
החברה נסחרת בישראל. - $