בניה ונדל"ן

ייזום נדלן - חברות בורסאיות

דירוג 2018שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)חוב / CAP (ברוטו)מספר מועסקים חברת אםדירוג 2017
דירוג 2018שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)חוב / CAP (ברוטו)מספר מועסקים חברת אםדירוג 2017
6פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
829.4924.31,288.00.7477-11
8קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
435.4435.4634.70.5947-17
9מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
476.4476.4356.70.3332מנרב אחזקות 8
11נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
449.01,640.0483.00.67231חברת השקעות דיסקונט10
14אחים דוניץ
החברה נסחרת בארץ
263.5263.5521.60.4989-13
15צרפתי
החברה נסחרת בארץ
177.7179.3794.90.6538-22
19מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
170.3180.5631.70.69401-21
20קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
257.2258.3393.30.8130קבוצת חנן מור השקעות 2006 23
23אלמוגים
החברה נסחרת בארץ
171.5185.0257.00.7991-25
26כלכלית ירושלים
החברה נסחרת בארץ
86.01,155.5388.50.65216-28
27קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
34.134.6119.60.618-29
28אלקטרה נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
28.357.828.50.617אלקו החזקות 27
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה