אלקטרוניקה ומחשוב

אינטגרציה

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםדירוג ראשי (תצוגה)2019
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםדירוג ראשי (תצוגה)2019
2בינת תקשורת מחשבים 162612.4---13351218-19
3א.מ.ת. מיחשוב
החברה נסחרת בארץ
1264.418.145.53.62649391346.5-30
4טלדור מערכות מחשבים
החברה נסחרת בארץ
739.1-5.1-7.5-1155.52100352-43
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.