בניה ונדל"ן

ייזום נדלן - חברות בורסאיות

דירוג 2018שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)חוב / CAP (ברוטו)מספר מועסקים חברת אםדירוג 2017
דירוג 2018שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪)חוב / CAP (ברוטו)מספר מועסקים חברת אםדירוג 2017
8קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה
החברה נסחרת בארץ
420.8954.3721.00.72343-7
9קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
435.4435.4634.70.5947-17
10מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
476.4476.4356.70.3332מנרב אחזקות 8
15אחים דוניץ
החברה נסחרת בארץ
263.5263.5521.60.4989-13
16צרפתי
החברה נסחרת בארץ
177.7179.3794.90.6538-22
20מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
170.3180.5631.70.69401-21
21קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
257.2258.3393.30.8130קבוצת חנן מור השקעות 2006 23
24אלמוגים
החברה נסחרת בארץ
171.5185.0257.00.7991-25
27כלכלית ירושלים
החברה נסחרת בארץ
86.01,155.5388.50.65216-28
28קבוצת נאוסיטי להשקעות והחזקות
החברה נסחרת בארץ
34.134.6119.60.618-29
29אלקטרה נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
28.357.828.50.617אלקו החזקות 27
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.