בניה ונדל"ן

ייזום נדלן - חברות בורסאיות

דירוג 2020שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) יחס חוב ל CAP-יחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברההכנסות מייזום (במיליוני ₪)הכנסות (במיליוני ₪)סה"כ מלאי מקרקעין (במיליוני ₪) יחס חוב ל CAP-יחס סך הון למאזןמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2019
6פרשקובסקי
החברה נסחרת בארץ
976.31,017.6971.30.520.31111-6
10קבוצת חג'ג'
החברה נסחרת בארץ
109.0125.8627.70.520.40130-10
11צרפתי
החברה נסחרת בארץ
126.7128.2667.40.630.3336-17
12קבוצת חנן מור
החברה נסחרת בארץ
97.5113.1587.80.80.1754קבוצת חנן מור השקעות (2006)19
13אחים דוניץ
החברה נסחרת בארץ
232.7232.7478.40.530.4158-13
15מנרב פרויקטים
החברה נסחרת בארץ
135.6153.6431.00.280.5532מנרב אחזקות 12
16מרדכי אביב
החברה נסחרת בארץ
111.1120.7551.60.60.33502-20
19נכסים ובניין
החברה נסחרת בארץ
336.0752.0150.00.710.25123חברת השקעות דיסקונט11
20אלמוגים
החברה נסחרת בארץ
117.7133.5404.80.80.1786-21
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.