עורכי דין

משרדי עורכי דין

דירוג משרדי עורכי הדין על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד

דירוג 2018שם משרדמספר עורכי דיןמספר מתמחיםמספר שותפיםסה"כ מועסקיםתחום התמחות ראשוןתחום התמחות שני תחום התמחות שלישיתחום התמחות רביעידירוג 2017
דירוג 2018שם משרדמספר עורכי דיןמספר מתמחיםמספר שותפיםסה"כ מועסקיםתחום התמחות ראשוןתחום התמחות שני תחום התמחות שלישיתחום התמחות רביעידירוג 2017
26לירום סנדה - חברת עורכי דין ומגשרים 7161147חדלות פרעוןליטיגציהגבייה והוצל"פבנקאות21
36פריש, שפרבר, ריינהרץ ושות' 3691250רשויות מקומיותתכנון ובניהמיסוי מוניציפאלידיני נזיקין42
37כספי ושות' 3661762מיזוגים ורכישותליטיגציהצווארון לבןבנקאות ומימון37
40גלוזמן ושות', משרד עורכי דין 3541345ליטיגציההייטקמשפט מסחריקניין רוחני45
41שלמה כהן ושות' - עורכי דין ומגשרים 353755אגודות שיתופיותגישוריםנדל"ןמשפט מסחרי40
42נ. פינברג ושות', עורכי דין ונוטריון 3441259דיני עבודה---38
47א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' 3181251תקשורתחדלות פרעוןנדל"ןליטיגציה46
50גדעון פישר ושות' 302838ליטיגציהמשפט מסחרימשפט מנהלירשויות מקומיות65
53עמר עזורה משרד עורכי דין ונוטריון 295295משפט מסחרירשויות מקומיותמשפט אזרחיגבייה והוצל"פ53
54רובין - שמואלביץ, עו"ד 2841038דיני עבודה---54
55דוד פייל ושות' - משרד עורכי דין 282447רשלנות רפואיתדיני נזיקיןביטוחנדל"ן68
59משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ, עו"ד 271560תשתיות ומימון פרויקטיםליטיגציהמשפט מנהלירשויות מקומיות61
63י. שפירא ושות' עורכי דין 2614100גבייה והוצל"פמשפט אזרחימשפט מסחריליטיגציה74
65גבריאל ראובינוף 253338דיני נזיקיןליטיגציהנדל"ןמשפט אזרחי73
66כבירי נבו קידר בלום, עורכי דין ונוטריון 253732ליטיגציהנדל"ןמשפט מסחרימשפט מנהלי79
67בן יעקב, שוימר, דולב וקרת 252467ליטיגציהמשפט מסחרימשפט אזרחיגבייה והוצל"פ69
70ויינברגר ברטנטל ושות' 243449תכנון ובניהרשויות מקומיותנדל"ןליטיגציה76
71מ. תגר - עורכי דין 24-139ביטוחדיני נזיקיןליטיגציהמשפט מסחרי60
72וייס, פורת ושות' 24-238משפט מסחריליטיגציהמזרח אסיהדיור מוגן57
74צמח שניידר ושות' עורכי דין 235634הייטקמיזוגים ורכישותליטיגציהנדל"ן71
77אטיאס - נוה - כהן, משרד עורכי דין 224328דיני נזיקיןביטוחליטיגציהמשפט אזרחי75
82כרמלי-ארנון 211232רשלנות רפואיתדיני נזיקיןביטוחליטיגציה80
83ארנה לין ושות', משרד עורכות דין 207733דיני עבודהמשפט מנהליליטיגציה-72
84אטיאס, גראור, וישניצקי, ענבר, חכים ושות' 205538ליטיגציהנדל"ןחדלות פרעוןאגודות שיתופיות91
85קנולר ושות' עורכי דין 204832ליטיגציהחדלות פרעוןאגודות שיתופיותתכנון ובניה82
88שנהב, קונפורטי, רותם ושות' - עורכי דין 203529מיזוגים ורכישותמשפט מסחריהייטקליטיגציה94
89קמחי, פלד, פוזנר, שילה ושות' 202729דיני נזיקיןתובענות ייצוגיותדיני עבודהבנקאות ומימון92
91חן פישר משרד עורכי דין 2022150בנקאות ומימוןגבייה והוצל"פחדלות פרעוןליטיגציה99
92קרמר - שפירא - שניידר ושות' 20-630נדל"ןמשפט אזרחיתכנון ובניהמשפט מסחרי96
96כהן, ערב ושות' 19-340ליטיגציהנדל"ןמשפט מסחריבנקאות ומימון120
97חגי שבתאי, שפירא - משרד עורכי דין 19-723מקרקעי ישראלאגודות שיתופיותנדל"ןתכנון ובניה88
100פרימס שילה גבעון מאיר 180833התחדשות עירוניתהייטקנדל"ןמשפט ימי102
101עדי קפלן ושות' עורכי דין
נתוני החברה מוערכים
17-------106
103גרנות ושות' עורכי דין 173833חדלות פרעוןבנקאות ומימוןאגודות שיתופיותנדל"ן116
106אשר חלד ושות' משרד עורכי דין 163629דיני עבודהפנסיה וביטחון סוציאליליטיגציה-98
107אמודאי קין צמח ושות' 163328דיני נזיקיןליטיגציהתובענות ייצוגיותלשון הרע101
109ד"ר שלמה כהן ושות', עו"ד 163164קניין רוחניקניין רוחני ופטנטיםמשפט מסחרי-130
110סורוקר אגמון נורדמן, עריכת דין ועריכת פטנטים 162429קניין רוחני ופטנטיםהייטקליטיגציהמשפט אזרחי122
111אריאל שמר ושות' 161323דיני עבודהלשון הרעליטיגציה-114
112ד"ר אליעד שרגא ושות' - משרד עורכי דין 161522משפט מנהליליטיגציהנדל"ןדיני עבודה100
115וולפסון ויינשטיין ושות' 16-522משפט מסחריחדלות פרעוןליטיגציהמשפט מנהלי115
119חיים קליר ושות' 151428ביטוחדיני נזיקיןרשלנות רפואיתליטיגציה127
120כץ גבע איצקוביץ משרד עורכי דין KGI 15-324משפט מנהלינדל"ןתובענות ייצוגיותרשויות מקומיות135
121קסוטו 15-424ליטיגציהמשפט אזרחימשפט מנהליתובענות ייצוגיות-
122אברהם בר, עורכי דין
נתוני החברה מוערכים
14-------109
125גלעד שר ושות' 143520משפט מנהלינדל"ןמשפט מסחריליטיגציה145
126סטריקובסקי, גל ושות' משרד עורכי דין 143823ליטיגציהדיני עבודהנדל"ןחדלות פרעון111
127דוד ידיד משרד עורכי דין ונוטריון 142242משפט אזרחידיני משפחה וירושהגבייה והוצל"פמשפט מנהלי128
131ברק - גיט - מיסטריאל עורכי דין 141429מיסוי מוניציפאלירשויות מקומיותתכנון ובניה-131
132רוזאק, עורכי דין 141520משפט מסחרינאמנויות וניהול הון משפחתינדל"ןליטיגציה137
133גדעון קורן ושות׳ משרד עורכי דין ונוטריון 141418ליטיגציהקניין רוחניתקשורתנאמנויות וניהול הון משפחתי123
137מ. פסי ושות' עורכי דין ונוטריונים 14-617דיני עבודהנדל"ןתכנון ובניהמשפט אזרחי125
139עמיקם חרל"פ ושות' 134526דיני נזיקיןביטוחרשלנות רפואיתליטיגציה149
141פרויליך פרחי חברת עורכי דין 132226דיני נזיקיןביטוחליטיגציה-144
143הורוביץ, אבן, אוזן ושות' 132517נדל"ןליטיגציהתובענות ייצוגיותמשפט מסחרי163
145ליבליך - מוזר 132721לשון הרעקניין רוחניליטיגציהתובענות ייצוגיות141
148באום הנגבי ושות' משרד עו"ד 131319נדל"ןליטיגציהמשפט אזרחימשפט מסחרי134
149לוטי ושות' - עורכי דין לקניין רוחני 127622קניין רוחני ופטנטיםליטיגציה--148
151משרד עו"ד אבי (אברהם) שינדלר 123137דיני נזיקיןרשלנות רפואיתביטוחליטיגציה110
152שריר, שיוו ושות' עורכי דין 123616הייטקמיזוגים ורכישותקניין רוחניבנקאות ומימון146
154וילי יצחקי ושות' עורכי דין 122621נדל"ןמשפט מסחרימיזוגים ורכישותבנקאות ומימון159
158ח.נועם ושות' - משרד עורכי-דין 121320אגודות שיתופיותנדל"ןליטיגציההתחדשות עירונית166
159חן אביטן משרד עורכי דין 12--19רשויות מקומיותמשפט מסחרידיני עבודהגבייה והוצל"פ-
160פלג, כהן, דויטש- עורכי דין 12-319מיסוי מוניציפאלימשפט מנהלי--124
164יואב לוי ושות'
נתוני החברה מוערכים
11-------154
166גולן, גולדשמידט ושות' 112517משפט מסחרידיני בריאותהייטקקיבוצים ואגודות שיתופיות162
167גנות - עמיקם 112315דיני נזיקיןביטוחמשפט אזרחיליטיגציה164
170פרגן פלס ושות', עורכי דין 11-214ליטיגציהנדל"ןמשפט אזרחימשפט מסחרי-
171שגיא, שיפמן, אמסלם - עורכי דין
נתוני החברה מוערכים
10-------181
173בויאר אור שפרנט מישור ושות' 103418נדל"ןתכנון ובניהחדלות פרעוןמשפט מסחרי172
179ד"ר ש. סלפוי ושות' 1014-גבייה והוצל"פמשפט אזרחיבנקאות ומימוןביטוח-
180נוב, קסנר, שניר ושות' 101313חדלות פרעוןמיזוגים ורכישותליטיגציהנדל"ן167
182אליהו מלך ושות' - חברת עורכי דין 10-187גבייה והוצל"פרשויות מקומיותתובענות ייצוגיותליטיגציה186
183בודה שרגא משרד עורכי דין 10-120חדלות פרעוןבנקאות ומימוןליטיגציהדיני נזיקין168
184אריק שלו ושות' 93121דיני עבודהליטיגציהדיני נזיקין-185
187דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין 92212קניין רוחניקניין רוחני ופטנטיםהייטקסייבר-
189גורודיסקי ושות' - עורכי דין ונוטריונים 9-218דיני עבודהתובענות ייצוגיותליטיגציהביטוח-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
דירוג 25 המשרדים המובילים כולל תנאי סף, המתייחס גם למגוון ובולטות בפעילות המשרדים המדורגים.
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.