הייטק

אינטרנט

דירוג חברות בתחום האינטרנט ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
1פלייטיקה
נתוני החברה מוערכים
3,800-------3,3001,151.5פלייטיקה גרופ ישראל
2טבולה
נתוני החברה מוערכים
3,500-------1,4333,489.2-
3איירונסורס 3,218.759.6------8443,813.7-
4וויקס
החברה נסחרת בחו"ל
2,712.9252,712.925100-308-11.47183,071883.4-
5נטורל אינטליג'נס 1,243.816.3------3823,256-
6תראמור אינטרנשיונל
החברה נסחרת בחו"ל
1,161.216.71,141.816.298.322.21.91038.95302,190.9-
7פריון נטוורק
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
931.92.5931.92.5100464.9570.93992,335.7-
8קלטורה
נתוני החברה מוערכים
390-------520750-
9פייבר
נתוני החברה מוערכים
350-------400875-
10קנשו
נתוני החברה מוערכים
330-------570578.9-
11מנדיי.קום 281.5141------352799.8-
12אלגומייזר
החברה נסחרת בארץ
151.7-3.2----42.8-28.28.3473,226.9-
13יוטפו 147.651.7-----50.8380388.3-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ