הייטק

חברות סייבר

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018- הייטק
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018- הייטק
1צ'ק פוינט
החברה נסחרת בחו"ל
6,676.4-0.2---2,890.443.312,481.64,1591,605.3-7
2סייבר-ארק תוכנה
החברה נסחרת בחו"ל
942.113.2---57.76.11,227.2---35
3רדוור
החברה נסחרת בחו"ל
760.90.8----27.0-3.51,093.3978778.0-43
4סייפנט אבטחת מידע (ישראל)
נתוני החברה מוערכים
285.0-------1352,111.1SENT BV-One B.V.71
5אימפרבה
נתוני החברה מוערכים
250.0-------500500.0אימפרבה אינק.77
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018