הייטק

מכשור רפואי

דירוג חברות בתחום מכשור רפואי ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018- הייטק
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018- הייטק
1לומניס 1,371.07.8------1,3181,040.2לגונה הולדקו 26
2פיליפס מדיקל סיסטמס 867.6-1.7563.6-31.465.0--683.0893971.5-37
3ג'י.אי. מדיקל סיסטמס ישראל 823.8-30.8------4801,716.2וורסמד מערכות רפואיות 38
4סנמינה אס סי אי ישראל מערכות רפואיות
נתוני החברה מוערכים
490.0-------550890.9-54
5דגניה סיליקון 297.0-237.6-3.080.0--267.51,897156.5קיו. אינטרנשיונל החזקות68
6טוטנאור 248.4-7.6216.0-6.387.0--53.7430577.6אחזקות משפחת טוטנאור 78
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018