הייטק

ציוד ומערכות תקשורת

דירוג חברות בתחום ציוד ומערכות תקשורת ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
1מלאנוקס טכנולוגיות
החברה נסחרת בחו"ל
3913.925.9387926.899.1482.612.34878.623301679.8-
3מוטורולה סולושנס ישראל
נתוני החברה מוערכים
1300-------9001444.4מוטרולה סולושנס אינק.
4סרגון נטוורקס
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
1236.23.41133.82.791.782.86.7598.19581290.4-
5גילת רשתות לווין
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
957.6-5.9957.6-5.910066.26.98961012946.3-
6אודיוקודס
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
633.512.3617.31197.448.57.7354.4706897.3-
7סינמדיה טכנולוגיות ישראל 566-28.4566-28.4100--2935601010.7סינמדיה UK
8סיליקום
החברה נסחרת בחו"ל
480.86.3---52.610.9592.72701780.8-
9באטמ
החברה נסחרת בחו"ל
429.811.4253.57.3591.30.3327.51016423-
10אלוט תקשורת
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
344.516.7----37.4-10.9509.4524657.5-
11מג'יקג'ק ווקלטק
נתוני החברה מוערכים
290-------1302230.8-
12טלדור כבלים ומערכות 256-8.6------370691.9טלדור מוליכים וכבלים
13אורביט טכנולוג'יס
החברה נסחרת בארץ
160.113.9112.721.470.42.71.787.3175914.7-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה