הייטק

שבבים ומוליכים למחצה

דירוג חברות בתחום שבבים ומוליכים למחצה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אם
1אינטל 141328.5141328.5100---116411214אינטל קופוריישן
2ווישיי ישראל 828421.877,952.641896---12,634546.1ווישיי אינטרטכנולוג'י אינק
3טאואר סמיקונדקטור
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
4687.9-6.1---487.410.44658.65500852.3-
4נובה
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
902.813902.813100195.521.71052.26621363.7-
5סאנדיסק - ווסטרן דיגיטל ישראל 751.341------1000751.3ווסטרן דיגיטל קורפוריישן
6מארוול 716.2-2.5716.2-2.5100---5641269.9מארוול אינטרנשיונל
7די.אס.פי גרופ 420.8-4.5------1952158.1די.אס.פי גרופ אינק.
8סיוה די.אס.פי.
החברה נסחרת בחו"ל
280-11.1---2.10.7921.6341821-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה