הייטק

שבבים ומוליכים למחצה

דירוג חברות בתחום שבבים ומוליכים למחצה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018- הייטק
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018- הייטק
1אינטל 13,027.71.213,027.71.2100.0---10,8991,195.3אינטל קופוריישן2
2ווישיי ישראל 6,797.41.86,735.31.799.1---12,204557.0ווישיי אינטרטכנולוג'י אינק6
3טאואר סמיקונדקטור
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
4,994.04.1---1,072.821.53,592.05,641885.3-8
5מארוול 730.8-15.8730.8-15.8100.0---6821,071.5מארוול אינטרנשיונל45
6סאנדיסק אייאל
נתוני החברה מוערכים
560.0-------750746.7סאנדיסק קורפוריישן50
7די.אס.פי גרופ 440.5-16.3------2032,170.0די.אס.פי גרופ אינק.57
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018