הייטק, אלקטרוניקה ומחשוב

אינטגרציה

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
1בינת תקשורת מחשבים
נתוני החברה מוערכים
1,300.01,2001,083.323
2א.מ.ת. מיחשוב
החברה נסחרת בארץ
972.111.945.84.7236.18071,204.635
3טלדור מערכות מחשבים
החברה נסחרת בארץ
808.31.025.63.2154.52,237361.3די.בי.אס.איי. השקעות38
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה