הייטק, אלקטרוניקה ומחשוב

שירותי תוכנה

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
1יבמ ישראל
נתוני החברה מוערכים
2,800.02,6501,056.6יבמ קורפ.11
2מטריקס
החברה נסחרת בארץ
2,544.611.6114.34.5629.98,250308.4פורמולה מערכות (1985)12
4וואן 1
החברה נסחרת בארץ
1,308.43.166.45.1252.03,033431.4קבוצת מיחשוב ישיר21
5חילן
החברה נסחרת בארץ
1,237.56.079.06.4239.13,291376.025
6אס.קיו.לינק 370.021.347.01,400264.363
7אמנת
החברה נסחרת בארץ
360.012.296.01,339268.964
8סאפ ישראל 272.721.931.3753,636.5סאפ גרמניה80
9גב מערכות 215.09.1930231.285
10אלעד מערכות תוכנה 190.05.615.0800237.589
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה