מסחר ושירותים

סוכנויות נסיעות ותיירות

דירוג סוכנויות הנסיעות ותיירות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
1השטיח המעופף 1,368.67.3---2675,125.8ידד השקעות26
2אשת טורס 898.6-12.4---3172,834.8כרם השקעות ותיירות37
3קשרי תעופה
החברה נסחרת בארץ
773.627.42.20.387.03042,544.9-41
4אופקים נסיעות ותיירות (1979) 759.05.1--23.02203,450.0-42
5סיגנל טורס 700.0-0.3---2502,800.0-46
6איסתא ליינס
החברה נסחרת בארץ
496.8-2.763.112.7553.11,217408.2-56
7הדקה התשעים
נתוני החברה מוערכים
405.0----2301,760.9-61
8אופיר טורס 375.04.2--63.0420892.9יופיטר החזקה63
9לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979)
נתוני החברה מוערכים
350.0----1402,500.0-68
10כנפי משק 305.0-2.2--19.5903,388.9משקי הקיבוצים - אגודה שיתופית חקלאית72
11דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת 1998 253.06.3--9.5902,811.1ישראייר תעופה ותיירות*
12גוליבר תיירות
נתוני החברה מוערכים
225.0----1102,045.5-84
13החוויה הישראלית 215.25.8--15.51451,484.4הסוכנות היהודית לארץ ישראל86
14אופרן 135.0-3.6--16.0522,596.2-102
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.