מסחר ושירותים

סוכנויות נסיעות ותיירות

דירוג סוכנויות הנסיעות ותיירות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
1השטיח המעופף 1,262.07.7---2664,744.3ידד השקעות26
2אשת טורס 1,025.49.3---3622,832.6כרם השקעות ותיירות33
3סיגנל טורס 702.06.5---2502,808.0-43
4קשרי תעופה
החברה נסחרת בארץ
607.22.57.81.333.92602,335.2-48
5איסתא ליינס
החברה נסחרת בארץ
510.54.355.810.9402.71,229415.4-52
6הדקה התשעים
נתוני החברה מוערכים
405.0----2301,760.9-58
7אופיר טורס 360.02.9--65420857.1יופיטר החזקה62
8לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979) 350.0----1402,500.0-66
9כנפי משק 312.012.2--18.51003,120.0משקי הקיבוצים - אגודה שיתופית חקלאית69
10דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת 1998 238.0----753,173.3ישראייר תעופה ותיירות*
11גוליבר תיירות
נתוני החברה מוערכים
225.0----1102,045.5-82
12החוויה הישראלית 203.4-2.9--121501,356.1הסוכנות היהודית לארץ ישראל84
13אופרן 140.0-6.7--14522,692.3-99
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.