קבוצות החזקה

חברות החזקה והשקעה לפי מאזן

דירוג 2017שם חברהמאזן (במיליוני ש"ח)הון עצמי (במיליוני ש"ח)שינוי (%)דירוג משני 2017 לפי רווח נקירווח נקי (במיליוני ש"ח)הכנסות (במיליוני ש"ח)שינוי (%)מספר מועסקיםדירוג 2016
דירוג 2017שם חברהמאזן (במיליוני ש"ח)הון עצמי (במיליוני ש"ח)שינוי (%)דירוג משני 2017 לפי רווח נקירווח נקי (במיליוני ש"ח)הכנסות (במיליוני ש"ח)שינוי (%)מספר מועסקיםדירוג 2016
2פ.י.ב.י אחזקות
החברה נסחרת בארץ
127,923.03,543.03.56249.03,649.04.42
3החברה לישראל
החברה נסחרת בארץ
40,076.43,091.4-17.633-445.520,597.1-2.0133
4דיסקונט השקעות
החברה נסחרת בארץ
34,496.02,306.076.01923.017,733.00.5334
5בי קומיוניקיישנס
החברה נסחרת בחו"להחברה נסחרת בארץ
20,145.01,170.012.032-236.010,084.01.055
6י.ו.א.ל.
החברה נסחרת בארץ
18,585.02,520.816.94376.32,699.13.37
7אקויטל
החברה נסחרת בארץ
18,504.51,182.420.17204.42,698.63.38
8אלעזרא החזקות
החברה נסחרת בארץ
14,951.7197.04.61812.94,020.8-5.2210
9יצוא חברה להשקעות
החברה נסחרת בארץ
14,216.9520.43.31431.7480.410.1129
10צור שמיר
החברה נסחרת בארץ
10,302.0295.8-7.5212.72,568.816.01011
11כנפיים אחזקות
החברה נסחרת בארץ
8,181.2541.747.98141.28,106.9-1.4812
12אלקו
החברה נסחרת בארץ
7,376.81,060.247.33391.98,609.915.31413
13ערד השקעות
החברה נסחרת בארץ
6,850.41,626.417.25252.72,533.9-2.4314
14חברת הכשרת הישוב
החברה נסחרת בארץ
4,333.5754.97.01188.8612.4-18.115
15ארקו החזקות
החברה נסחרת בארץ
2,811.4239.547.528-21.07,475.610.7416
16מבטח שמיר אחזקות
החברה נסחרת בארץ
1,643.61,140.10.01331.966.5177.3718
17קרדן ישראל
החברה נסחרת בארץ
1,345.9543.829.69124.9674.523.71717
18אינטרגאמא
החברה נסחרת בארץ
1,283.286.6380.51277.3543.7-5.2321
19אמיליה פיתוח
החברה נסחרת בארץ
1,038.7204.72.7206.0948.0280.1228
21קרור אחזקות
החברה נסחרת בארץ
836.0493.411.81092.2947.13.71423
*רפק תקשורת ותשתיות
החברה נסחרת בארץ
740.7171.6133.8*151.0145.4-19.96*
22גאון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
682.369.243.41715.1397.61.025
23אלרון
החברה נסחרת בארץ
656.3451.5-26.931-103.01.4-99.122
24טיב טעם
החברה נסחרת בארץ
606.1125.2-23.730-34.31,448.512.31424
25קבוצת נץ
החברה נסחרת בארץ
568.2180.553.81615.268.861.0319
26איי.אי.אס
החברה נסחרת בארץ
525.8391.25.91526.861.1-5.8626
27לידר החזקות והשקעות
החברה נסחרת בארץ
301.6125.7-10.427-3.163.0-7.4827
28עילדב
החברה נסחרת בארץ
211.1103.1-8.8241.0137.519.5329
29ויז'ן סיגמא
החברה נסחרת בארץ
168.894.19.4198.016.1-922.0930
30וויי-בוקס נדל"ן
החברה נסחרת בארץ
144.8103.20.826-2.8733
31תדאה
החברה נסחרת בארץ
129.959.7-22.525-1.666.7-4.4331
32תעוזה
החברה נסחרת בארץ
116.5106.92.2231.27.7220.432
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
חברת אם מדורגת. - *
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.
המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100. אין לגלות, לפרסם, להעתיק, למסור או
להראות לשום אדם או גוף מכתב זה או את המידע הכלול בו או כל חלק מהם. בנוסף, מובהר בזאת כי המכתב נשלח אליכם לצרכי הגהה בלבד, ונודה על
השבתו אלינו לאחר ביצוע ההגהה על-ידכם