קבוצות החזקה

חברות החזקה והשקעה לפי מאזן

דירוג 2019שם חברהמאזן (במיליוני ש"ח)הון עצמי (במיליוני ש"ח)שינוי בהון עצמי (%)רווח נקי (במיליוני ש"ח)הכנסות (במיליוני ש"ח)שינוי בהכנסות (%)דירוג 2018
דירוג 2019שם חברהמאזן (במיליוני ש"ח)הון עצמי (במיליוני ש"ח)שינוי בהון עצמי (%)רווח נקי (במיליוני ש"ח)הכנסות (במיליוני ש"ח)שינוי בהכנסות (%)דירוג 2018
1פ.י.ב.י אחזקות
החברה נסחרת בארץ
134,132.03,916.04.3352.04,124.09.92
3החברה לישראל
החברה נסחרת בארץ
37,854.85,221.048.71,973.619,973.32.43
4דיסקונט השקעות
החברה נסחרת בארץ
29,399.02,317.039.1539.05,259.0-1.44
5אלעזרא החזקות
החברה נסחרת בארץ
20,580.9419.245.4114.44,482.4-12.08
6אקויטל
החברה נסחרת בארץ
20,093.31,663.721.7247.93,110.616.77
7יצוא חברה להשקעות
החברה נסחרת בארץ
13,309.9589.510.858.7522.815.79
8צור שמיר
החברה נסחרת בארץ
12,909.0376.0-1.852.53,159.96.210
9אלקו
החברה נסחרת בארץ
9,330.41,170.6-0.564.48,989.8-0.411
10כנפיים אחזקות
החברה נסחרת בארץ
9,247.0464.64.9-18.27,884.51.712
11ערד השקעות
החברה נסחרת בארץ
7,876.12,072.812.7248.23,028.214.413
12ארקו החזקות
החברה נסחרת בארץ
3,848.9344.417.538.813,068.135.514
13אמיליה פיתוח
החברה נסחרת בארץ
2,063.2604.26.046.41,687.610.016
14מבטח שמיר אחזקות
החברה נסחרת בארץ
1,654.91,037.1-3.284.6156.5172.515
15רפק תקשורת ותשתיות
החברה נסחרת בארץ
1,533.0227.92.7-3.9422.1162.317
16קרור אחזקות
החברה נסחרת בארץ
999.9581.214.472.8959.71.018
17איי.אי.אס
החברה נסחרת בארץ
715.8581.913.074.8125.2-1.820
18גאון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
695.8241.12.83.9460.71.019
19טיב טעם
החברה נסחרת בארץ
604.7145.30.80.81,395.7-2.422
*אלרון
החברה נסחרת בארץ
450.3290.4-9.6-56.858.435.6*
22לידר החזקות והשקעות
החברה נסחרת בארץ
363.5154.310.411.293.46.124
23עילדב
החברה נסחרת בארץ
185.896.9-2.12.5145.04.926
24ויז'ן סיגמא
החברה נסחרת בארץ
159.993.0-5.1-4.111.0-19.928
25תדאה
החברה נסחרת בארץ
131.258.5-37.3-9.289.6311.027
26תעוזה
החברה נסחרת בארץ
98.292.6-0.4-7.70.6-36.929
27אינטרגאמא
החברה נסחרת בארץ
56.829.1-78.718.030.0-0.225
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.