רואי חשבון

דירוג פעילות הייעוץ במשרדי רואי חשבון

דירוג 2017משרדדירוג 2016
דירוג 2017משרדדירוג 2016
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר 1
2Deloitte Israel 2
3BDO זיו האפט 3
4PwC Israel 4
5סומך חייקין
נתוני החברה מוערכים
5
7RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח 7
8בן דוד שלוי קופ ושות', רו"ח 9
12ברזלי ושות', רואי חשבון 15
14אלקלעי מונרוב ושות' 14
15ברית פיקוח 8
16אופיר בוכניק ושות' רו"ח 18
17קנובל בלצר סוראיה ושות'
18שטרק את שטרק, רו"ח 16
19בייקר טילי 12
20הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רו"ח
21ירדני, גלפנד, אברמן ושות'
22עזרא יהודה - רוזנבלום, יעוץ, בקרה וניהול סיכונים
25וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' 20
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה