רואי חשבון

משרדי רואי חשבון בתחום יעוץ בניהול סיכונים

דירוגמשרד
דירוגמשרד
1EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר
2Deloitte Israel
4BDO ישראל
5PwC Israel
6סומך חייקין
9ברזלי ושות', רו"ח
11אלקלעי מונרוב ושות'
13בייקר טילי
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה