רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2014שם רשותהכנסות תקציב רגילשיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגילמספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2013
דירוג 2014שם רשותהכנסות תקציב רגילשיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגילמספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2013
1עיריית תל אביב יפו 4,018.10.40.956.700.06491,64181
2עיריית ראשון לציון 1,428.20.80.8615.530.10235,12072
3עיריית חיפה 2,276.10.40.8715.900.32311,71373
4עיריית חולון 964.60.20.9120.220.03200,98664
5עיריית פתח תקווה 1,303.90.00.8717.030.03226,55467
6עיריית אשדוד 1,205.60.30.9327.670.12236,67855
7עיריית באר שבע 1,163.30.10.9224.610.25207,54258
8עיריית נתניה 1,150.3-0.90.9119.210.06213,78766
9עיריית ירושלים 4,104.00.20.8123.275.49867,78049
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
ע"פ נתוני משרד הפנים לשנת 2012