רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2015שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגיל (%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2014
דירוג 2015שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגיל (%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2014
1עיריית תל אביב יפו 4,148.90.40.924.500.04502,20781
2עיריית ראשון לציון 1,626.61.40.9010.607.49253,87162
3עיריית חולון 1,021.30.20.9312.620.16203,78654
4 1,440.90.20.8811.370.18239,07965
5עיריית חיפה 2,367.50.00.8510.590.10310,97173
6עיריית באר שבע 1,272.00.20.9216.890.17209,89857
7עיריית נתניה 1,236.60.00.9112.710.29222,48758
8עיריית אשדוד 1,255.20.10.9418.450.08241,16256
9עיריית ירושלים 4,317.9-0.10.8415.976.26897,04549
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
דירוג 2015 מסתמך על נתוני משרד הפנים לשנת 2013