רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2016שם רשותהכנסות תקציב רגיל (מיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגילדירוג סוציו אקונומימספר תושביםדירוג 2015
דירוג 2016שם רשותהכנסות תקציב רגיל (מיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגילדירוג סוציו אקונומימספר תושביםדירוג 2015
1עיריית תל אביב יפו 4,273.00.30.954.00.038510,2741
2עיריית ראשון לציון 1,522.40.30.919.16256,8662
3עיריית חולון 1,060.30.20.9311.30.045205,0463
4עיריית נתניה 1,597.50.20.9011.60.165228,6107
5 1,494.70.00.9110.50.076245,7314
6עיריית באר שבע 1,344.00.10.9115.40.935212,0596
7עיריית חיפה 2,445.00.10.869.719.057313,5905
8עיריית אשדוד 1,313.70.10.9416.71.465243,4908
9עיריית ירושלים 4,563.3-0.00.8514.76.654913,5819
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
דירוג 2016 מסתמך על הנתונים הכספיים לשנת 2014