רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2017שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגילמספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2016
דירוג 2017שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)יחס גביה ארנונהיחס תושבים לעסקיםיחס מענקים לסך תקציב רגילמספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2016
1עיריית תל אביב יפו 4,383.60.20.933.890.13519,59581
2עיריית ראשון לציון 1,903.10.00.928.67260,81362
3עיריית פתח תקווה 1,612.00.00.929.870.16252,63565
4עיריית חולון 1,100.80.10.9510.440.01207,11153
5עיריית נתניה 1,358.20.00.9010.980.05235,30454
6עיריית באר שבע 1,456.60.30.9314.470.10215,16056
7עיריית אשדוד 1,392.90.10.9415.47246,83758
8עיריית חיפה 2,500.00.10.849.0918.10316,61077
9עיריית ירושלים 4,818.40.10.8513.707.08933,55049
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
דירוג 2017 מסתמך על הנתונים הכספיים לשנת 2015