רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2018שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)שיעור גביית ארנונה (%)יחס תושבים לעסקיםשיעור מענקים לסך תקציב רגיל (%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2017
דירוג 2018שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)שיעור גביית ארנונה (%)יחס תושבים לעסקיםשיעור מענקים לסך תקציב רגיל (%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2017
1עיריית תל אביב-יפו 4629.30.2934.00.2525,59781
2עיריית חולון 1149.70.39610.20.2208,86564
3עיריית ראשון לציון 1616.70.3928.50.2263,97972
4עיריית פתח תקווה 1675.20.1939.40.3257,94473
5עיריית באר שבע 1482.70.19414.00.2216,99756
6עיריית חיפה 2579.30.1818.90.8317,98978
7עיריית נתניה 1410.80.08910.40.1239,49365
8עיריית אשדוד 1490.50.19414.32.0248,97057
9עיריית ירושלים 4945.10.08413.310.7950,52939
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.
דירוג 2018 מסתמך על הנתונים הכספיים לשנת 2016.