רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2019 שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)שיעור גביה ארנונה (%)מספר עסקים לאלף תושביםשיעור מענקים לסך תקציב רגיל(%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2018
דירוג 2019 שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)שיעור גביה ארנונה (%)מספר עסקים לאלף תושביםשיעור מענקים לסך תקציב רגיל(%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2018
1עיריית ראשון לציון 1,738.31.194117.10266,76773
2עיריית חולון 1,218.10.39699.40.1210,25662
3עיריית תל אביב-יפו 5,216.80.293243.50532,38781
4עיריית חיפה 2,678.70.489110.70.1319,56476
5עיריית אשדוד 1,574.80.29572.30.3250,77858
6עיריית פתח תקווה 1,766.0093108.70.3262,44374
7עיריית נתניה 1,537.309397.30.4243,12867
8עיריית באר שבע 1,633.90.19472.60.4218,96055
9עיריית בני ברק 1,217.9-0.18880.37.4200,7492-
10עיריית ירושלים 5,576.40847710.9969,63039
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.