רשויות מקומיות

הערים הגדולות - מעל 200,000 תושבים

דירוג 2020שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)שיעור גבית ארנונה (%)מספר עסקים לאלף תושביםשיעור מענקים לסך תקציב רגיל (%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2019
דירוג 2020שם רשותהכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪)שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%)שיעור גבית ארנונה (%)מספר עסקים לאלף תושביםשיעור מענקים לסך תקציב רגיל (%)מספר תושביםדירוג סוציו אקונומידירוג 2019
1עיריית תל אביב-יפו 5090.40.294228.40.1541,44483
2עיריית חולון 1302.11.89693.50.1211,37772
3עיריית ראשון לציון 1805.40.2931090.1268,40671
4עיריית פתח תקווה 1854.50.193103.50.3266,21176
5עיריית באר שבע 1734.20.19468.00.2221,05758
6עיריית נתניה 1623.60.19290.40.7247,80067
8עיריית חיפה 2784.70.185104.50.2321,87674
7עיריית אשדוד 1638.909568.50.3252,61555
9עיריית ירושלים 60520.18673.512989,454210
10עיריית בני ברק 135808879.18.2204,52229
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה