שירותים פיננסיים

בתי השקעות ניהול תיקים

דירוג 2020שם חברהניהול תיקים (במיליוני ₪) חברת אם
דירוג 2020שם חברהניהול תיקים (במיליוני ₪) חברת אם
1פסגות בית השקעות 63,960הימלאיה אפ.פס.
2אי.בי.אי. בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
30,130.4-
3ילין לפידות 29,021-
4אלטשולר שחם 24,918-
5מיטב דש
החברה נסחרת בארץ
19,566-
7הראל פיננסים 13,901הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים
8אקסלנס בית השקעות 9,457הפניקס השקעות ופיננסים
9מגדל שוקי הון 5,960.5מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים
10מור בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
2,704-
11הלמן - אלדובי בית השקעות
החברה נסחרת בארץ
2,046הלמן-אלדובי פיננסים
12אנליסט
החברה נסחרת בארץ
1,988-
13סיגמא בית השקעות 1,851אנדבנק
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה