שירותים פיננסיים

זירות המסחר העצמאי

דירוג החברות המובילות בתחום המסחר העצמאי

דירוג 2017שם חברהסך מועסקיםותק החברה בשניםהשתייכות לקבוצה גלובליתדירוג 2016
דירוג 2017שם חברהסך מועסקיםותק החברה בשניםהשתייכות לקבוצה גלובליתדירוג 2016
2קולמקס 1467TGL
3אפ.אקס.סי.אם ישראל 4018FXCM3
4ריאל פורקס 105
5פירסט אינדקס 173
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה