שירותים פיננסיים

זירות המסחר העצמאי

דירוג החברות המובילות בתחום המסחר העצמאי

דירוג 2018שם חברהסך מועסקיםסך מועסקים המטפלים בפעילות הישראלית ותק החברה בשניםהשתייכות לקבוצה גלובאליתדירוג 2017
דירוג 2018שם חברהסך מועסקיםסך מועסקים המטפלים בפעילות הישראלית ותק החברה בשניםהשתייכות לקבוצה גלובאליתדירוג 2017
2קולמקס 23238TGL2
3אפ.אקס.סי.אם ישראל 311019FXCM3
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.