תקשורת

מדיה

דירוג חברות מדיה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1MX 1
נתוני החברה מוערכים
560.0----4001,400.0-
2חלל-תקשורת
החברה נסחרת בארץ
293.72.0-30.6-10.4433.8634,662.6יורוקום אחזקות
3זאפ גרופ
נתוני החברה מוערכים
250.0----600416.7-
4חדשות ערוץ קשת 12 130.08.3---440295.5שידורי קשת
5תיא השקעות
החברה נסחרת בארץ
101.312.810.210.1125.2771,316.2-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל