תקשורת

מדיה

דירוג חברות מדיה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים- 2017
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים- 2017
1MX 1
נתוני החברה מוערכים
610.04301,418.647
2זאפ גרופ
נתוני החברה מוערכים
280.0650430.875
3חלל תקשורת
החברה נסחרת בארץ
260.5-32.1-114.5-43.9473.8505,210.2יורוקום אחזקות (1979)81
4סאטקום מערכות
החברה נסחרת בארץ
126.2-15.80.40.341.9781,618.4יורוקום תקשורת103
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה