תקשורת

מדיה

דירוג חברות מדיה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
1MX 1
נתוני החברה מוערכים
630.0----4401,431.8-46
2חלל תקשורת
החברה נסחרת בארץ
266.42.3-48.9-18.3413.9525,123.9יורוקום אחזקות75
3זאפ גרופ
נתוני החברה מוערכים
250.0----650384.6-77
4דורי מדיה 105.4---162.11001,054.4-103
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה