DUN'S UP

DUNS UP החברות המובילות בהייטק לפי גידול במכירות

דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז מכירות בחול מכלל המכירותאחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז מכירות בחול מכלל המכירותאחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
1אלגומייזר
החברה נסחרת בארץ
167.1---156.7-7.7-4.911.8483,264.0אינטרנט
2רדיס לאבס 95.9139.095.995.8145.0--84.0233622.3פיתוח תוכנה
3מגל
החברה נסחרת בחו"ל
43.8284.185.344.3332.910.63.2304.4411810.0תעשייה ביטחונית
4וויקס
החברה נסחרת בחו"ל
41.6---2,170.3-133.4-6.1570.72,1331,017.5אינטרנט
5סאנדיסק - ווסטרן דיגיטל ישראל 41.0---751.3---1,000751.3ווסטרן דיגיטל קורפוריישןשבבים ומוליכים למחצה
7אטיוניטי
החברה נסחרת בחו"ל
38.7294.194.833.1310.121.46.9277.02981,040.5פיתוח תוכנה
8פייטון תעשיות
החברה נסחרת בארץ
37.9158.596.639.6164.026.816.3119.9200820.1מערכות אלקטרוניות
9מובילאיי 36.4---2,459.9---1,0762,286.2מובילאיי בי.וימערכות אלקטרוניות
10סלברייט מובייל סנכרוניזיישן 36.2---539.2---600898.7פיתוח תוכנה
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019