צביקה אקרשטיין, קבוצת אקרשטיין בע"מ
צביקה אקרשטיין

צביקה אקרשטיין

יו"ר דירקטוריון אקרשטיין תעשיות סגן יו"ר דירקטוריון קבוצת אקרשטיין

שנת לידה: 1975
תפקיד: יו"ר דירקטוריון אקרשטיין תעשיות סגן יו"ר דירקטוריון קבוצת אקרשטיין
חבר בארגונים: פרוייקט פותחים עתיד ירוחם ופותחים עתיד חצור בשיתוף הסוכנות היהודית; אימוץ יחידת הנדסה בהל”צ 14 ובית ספר להגנה אווירית “ביסל”א“ בשיתוף אמץ לוחם.