שאלונים לדירוג משרדי עורכי דין לפי תחומי פעילות 2024

דירוג משרדי עורכי הדין לפי תחומי פעילות מציג את המשרדים, בכל תחום, במדרג של 3 קבוצות איכות (סדר המשרדים בתוך כל קבוצת איכות הינו לפי הא"ב).
בנוסף לשלוש קבוצות האיכות הקבועות, בתחום הנדל"ן, בתחום דיני משפחה וירושה ובתחום הקניין רוחני - Patent Prosecution, מדורגים משרדים בקבוצת ה- Duns Stars - קבוצת איכות מובילה בתחומים אלה.
הדירוג נקבע על סמך מכלול מקיף של נתונים וביניהם:

    • חומרים מפורטים המתקבלים מהמשרדים וכוללים: תיקים מהותיים, רשימת לקוחות, פירוט עורכי הדין העוסקים בתחום, וותק השותפים המובילים, מידע אודות פסקי דין תקדימיים ועוד
    • פגישות עם השותפים הבכירים במשרדים
    • המוניטין של כל פירמה נבדק על ידי ראיונות עם גורמים מובילים בענף והמלצות מלקוחות בולטים

הופעה בדירוג משרדי עורכי הדין בכל אחת מהקבוצות מעידה על מובילות המשרד והיותו משמעותי בשוק.
על מנת שנוכל לדרג את משרדכם אנא מלאו את השאלון הייעודי לתחומי הפעילות של משרדכם. לתשומת ליבכם, היקף ועומק הפרטים שימסרו יאפשרו לנו לבצע דירוג מקצועי יותר שישקף נאמנה את תחומי הפעילות של משרדכם.

הנתונים שימסרו על ידכם יישארו חסויים ולא ימסרו לגורם חיצוני.

את השאלונים יש להעביר בדואר אלקטרוני
[email protected] לא יאוחר מ- 01/12/2023

לא יתקבלו טפסים לאחר המועד המבוקש, משרד אשר יגיש את השאלון באיחור, עלול להיפגע בדירוג.

ההופעה בדירוג אינה כרוכה בתשלום.