אירית יומטוב, שפיגלמן, קורן, זמיר ושות' -  עורכי דין ונוטריונים
אירית יומטוב

אירית יומטוב

שותפה

תפקיד: שותפה

מהו המהלך המשמעותי שהובלת לאחרונה?
בשנה החולפת הובלתי פסק דין תקדימי ראשון מסוגו שניתן בבית המשפט העליון בסוגית פטור מתשלום היטל השבחה בבניית ממ"דים בבניינים חדשים. במסגרת זו ייצגתי בעלי קרקע אשר חויבו בתשלום היטל השבחה בגין בניית ממ"דים כחלק מבנייה חדשה. פסק הדין התקדימי קבע כי בהתאם ללשון החוק, הפטור מתשלום היטל השבחה ב"בניית מרחב מוגן", יחול הן ביחס לבניית ממ"ד כתוספת לבנייה קיימת והן ביחס לבניית ממ"ד כחלק מבניה חדשה. לנושא זה השלכות רבות ומשמעותיות הן בהיבט הבטחוני והן בהיבט הכלכלי, כאשר הרצון לעודד בניית ממ"דים ומתן תמריצים כלכליים בבנייתו עמדו כאינטרס ראשון במעלה במסגרת פסק הדין, ללא כל הבחנה בין מבנים ישנים לחדשים.

מהן החוזקות המשמעותיות של המשרד בעינייך?
היכולת להתאים לכל לקוח את הצוות המשפטי המתאים לו, לצרכיו ודרישותיו, תוך התערבות ישירה ושליטה בכל סוגיה בתיק של השותפים הבכירים

מהם המהלכים המרכזיים שנעשו לאחרונה ויובילו להתחזקות המשרד בשנים הקרובות?
משנה לשנה פעילות המשרד הולכת וגובר ותחומי העיסוק בהם פועל המשרד הופכים להיות מגוונים יותר.  בנוסף ללקוחות הקיימים הרצים עם המשרד שנים רבות, צירפנו קבוצות ואנשי עסקים מובילים במשק הישראלי ללקוחות המשרד הקיימים .

מהם האתגרים המרכזיים של החברה בשנים הקרובות?
שמירה על האופי המשפחתי המקצועיות, היחס האישי והמשפחתי ושימור חוזקות המשרד למרות הגידול בהיקף של פעילות המשרד.          

מהן המלצותיך למנהל בתחילת דרכו?
תיאום ציפיות עם שותפיו לתפקיד, לא להוריד מהסטנדרט שהציב למשרד ועבור לקוחותיו ולא להתפשר על הענקת השירות הטוב ביותר גם כאשר נפח העבודה גדל.

מה חשוב לזכור גם בזמנים קשים?
חשוב לזכור בזמנים קשים גם ללמוד מהתהליך למקרים בעתיד על מנת להבין מה הן החוזקות והחולשות שלך וכיצד להתמודד אתם.